Sigorta Teknolojileri (Insurtech) ve Sigorta Sektöründe İnovasyon
Sigorta Teknolojileri (Insurtech) ve Sigorta Sektöründe İnovasyon

İlk modülde katılımcıların;

Gelişen internet teknolojileri ile dönüşen iş yapış şekillerini, yeni ortaya çıkan trend ve iş modellerini, değişen müşteri beklenti ve alışkanlıklarını sigortacılık perspektifinden değerlendirmelerini, dünyada Insurtech alanındaki gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak, yeni teknolojilerin sigorta iş modeli üzerinde ortaya çıkarttığı imkan ve fırsatlar üzerinde fikir geliştirme becerilerini grup çalışması ile uygulama yoluyla kazandırmak amaçlanmaktadır.

İkinci modülde katılımcıların;

Değişen iş dünyası dinamikleri içerisinde Sigorta Şirketleri’nin gereksinim duyduğu dönüşüm alanları, Kurumsal İnovasyon’un Sigorta Sektörü açısından önemi ve Inovatif Şirket olma yolları konularında bakış açılarını geliştirmek, Kurum içinde inovasyonu teşvik etmek adına gereken iklimin nasıl yaratılacağı konusunda bakış açılarını geliştirmek, Sigorta Şirketleri’nin girişimci ekosistem ile köprü kurma yolları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını , Şirketlerin Insurtech’lerle neden işbirliği yapmaları gerektiğini ve bunun yollarını öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.


İlk modülde;

  • Dünyayı Dönüştüren Teknolojiler
  • Yeni Dünyanın Yeni Paradigmaları: Yeni Teknolojilerle değişen «Risk» Olgusu
  • Global Fintech ve Insurtech Oluşumları, Yatırım Trendleri
  • Sigortacılıkta Teknoloji ve Trend İnovasyonu
  • Sigortacılık İş Modeli Kanvası Üzerinden Yeni İş Modelleri Geliştirme (Grup Çalışması)

İkinci modülde;

  • Yeni Dönemin Kurumları: StartUp Gibi İşleyen Şirketler
  • Inovasyon Girişimcilik Girişimcilik Ekosistemi
  • Inovatif Kurum Olmak
  • Sigorta Şirketleri için Kurumsal Girişimcilik Rehberi
  • Kurum İçi Girişimcilik Ekosistemle İşbirliği Modelleri

Sigorta Şirketleri Çalışanları: Orta Kademe Yöneticiler, Yönetici Adayı ve Uzmanlar


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!