İleri Düzey Sorumluluk Sigortası Branş Programı (ONLINE&Yüz Yüze)
İleri Düzey Sorumluluk Sigortası Branş Programı (ONLINE&Yüz Yüze)

İleri Düzey Eğitim Programı, Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri düzenlenmektedir. Her yıl sadece bir kez olmak üzere, toplam altı branşta açılan İSEP, sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programlarıdır. Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile incelenmektedir. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanmakta ve sunulmaktadır.


 1. Sorumluluk Sigortalarının Genel Gelişimi ve Hukuki Perspektif
 2. Ürün Güvenliği Kavramı – Türkiye ve AB Hukuki Altyapı, Gerçekleşen ve Taslak Uyum Yasaları
 3. Ürün Sorumluluk Sigortası
  1. Türkiye ve Dünya uygulaması
  2. Teminat genişletmeleri: Genişletilmiş Ürün Sorumluluk ve Finansal Zararlar - Teminat Çerçevesi, İstisnalar
  3. Ürünün Geri Çekilmesi – Genel Çerçeve ve Dünya Uygulaması
  4. “Malicious Product Tampering” ve “Product Extortion” Uygulamaları
  5. Genişletilmiş Ürün Sorumluluk ile “Recall” Teminatının Karşılaştırılması ve Uygulama Alanları
  6. Örnek Uygulamalar

 

 1. Mesleki Sorumluluk Sigortaları
  1. Kavramsal ve Hukuki Gelişim Süreçleri
  2. Hukuki Çerçeve, AB Uyum Yasaları ve Türkiye’deki Gelişim
  3. Kuvertür Esasları ve Genel Klozlar - Türkiye ve Dünya Uygulaması
  4. Meslek Grupları Bazında İnceleme (Riskler, Risk Değerlendirme ve Hasar Kontrol Teknikleri )
 2. Yönetici Sorumluluk
 1. İstatistik Çeşitleri ve İstatistiğin Unsurları
 2. Hasar/Prim oranları
 3. Teknik kar zarar sonuçlarının yorumlanması
 4. Değerlendirme yapılırken dikkat edilecek unsurlar
 5. Fiyatlandırma
 1. Fiyatlandırma çeşitleri
  1. Fiyatlandırmayı etkileyen unsurlar
  2. Modelleme
 1. Zarar & tazminat miktarı
  1. Tazminat hesabında amaç
  2. DYTH oluşması için gereken unsurlar
  3. DYTH hak sahipleri,
  4. DYTH pay dağılımları
  5. Tazminat hesaplarında aktüerlerce izlenen yollar
 2. Bedeni Hasarlarda;
  1. Sürekli sakatlık ve vefatlarda tazminat hesaplamaları
 1. Sorumluluk sigortalarında Sözleşmenin konusu ve kapsamı
 2. Sorumluluk Sigortasında Önem Arz Eden Mevzuat Üzerinde Kısa Bir Değerlendirme
 3. Sorumluluk   Sigortalarında Tekliflerin Alınması ve Sigortalının Bilgilendirilmesine İlişkin Yükümlülükler
 4. Sorumluluk Sigortalarında Hukuki koruma ve Sigortacının yardımları
 5. Sorumluluk Sigortalarında Teminat Dışında Kalan Haller,
 6. Sorumluluk Sigortalarında Hasar İhbarı Hasar Tazminatı Ödeme Süreçleri
 7. Sorumluluk Sigortalarında Doğrudan Dava Hakkı
 8. Zarar görenle İlişkide İfa Yükümlülüğüne İlişkin Değerlendirmeler
 9. Sorumluluk Sigortalarında     Zaruri    Ve   Makul Masraf Kavramları
 10. Sorumluluk Sigortalarında Hasar Ödenmemesi ve Ödenmemesinin Sonuçları (Temerrüt) Kavramı
 11. Riskin Gerçekleşmesi ile Sigortacı ve Sigortalının Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler, Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
 12. Zarar Tespitinde Eksperlerin Görev ve Sorumlulukları
 13. Sigortalının, Hasarın Meydana Gelmesinde Kusuru, Ağır Kusuru ve Kastı
 14. Hasar Nedeni ile Acentenin Sorumlulukları
 15. Sigortalı Tarafından Sigortanın Başlangıcında ve Riskin Gerçekleşmesinden Sonra Doğru Beyanda Bulunma Yükümlülüğü
 16. Yargıda Ve S.T.K nezdinde görülen davalar ve Sorumluluk Sigortaları-Yargı Kararları ve Yargıtay Uygulamaları 
 17. Hasar Servisi ile Hukuk Servisi Arasındaki İlişki
 18. Yargıya/Sigorta Tahkim Komisyonuna İntikal Eden Hasar Dosyalarında Mevcut Eksiklikler ve Savunmalarda Yapılan Hatalar
 19. Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar
 20. Yargıdan ve Tahkim Dosyalarından Örnekler

Eğitimlerin sonunda katılımcılardan bir proje konusu seçmesi istenerek, proje hazırlaması beklenir. Proje hazırlık süresince ilgili eğitmen katılımcıya danışmanlık yapar. Böylelikle katılımcı edindiği bilgileri vaka üzerinden pekiştirmiş olur.

Proje sunumu eğitmenler tarafından değerlendirildikten sonra katılımcı "Başarı Sertifikası" almaya hak kazanır.

 • TSEV "Temel Sigortacılık Eğitim Programı" Mezunları veya Sorumluluk Sigortaları (ya da Benzer veya konuyu kapsayan branşta) branşında en az 5 yıl deneyimli ve karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!