İleri Düzey Kaza Sigortaları Branş Programı (ONLINE&Yüz Yüze)
İleri Düzey Kaza Sigortaları Branş Programı (ONLINE&Yüz Yüze)

İleri Düzey Eğitim Programı, Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri düzenlenmektedir. Her yıl sadece bir kez olmak üzere, toplam altı branşta açılan İSEP, sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programlarıdır. Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile incelenmektedir. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanmakta ve sunulmaktadır.


 1. Oto Kaza Sigortaları mevcut piyasa dinamikleri
 2. Oto Kaza Sigortalarında Risk Yönetimi Kavramları
 3. Risk / Fiyat Kontrol Mekanizmaları
 4. Risk / Fiyat Yönetim Değerlendirme Parametreleri
 5. Fiyat Yönetimi Uygulama örnekleri
 6. Mevcut Piyasa koşullarını değerlendirebilme / Benchmarking
 7. Fiyat optimizasyon uygulamaları
 1. Zarar & tazminat miktarı
  1. 1.Tazminat hesabında amaç
  2. 2.DYTH oluşması için gereken unsurlar
  3. 3.DYTH hak sahipleri,
  4. 4.DYTH pay dağılımları
  5. 5.Tazminat hesaplarında aktüerlerce izlenen yollar
 2. Bedeni Hasarlarda;
  1. 1. Sürekli sakatlık ve vefatlarda tazminat hesaplamaları

1. Suistimal ve tahkikat 

2. Yedek parça ve çeşitleri

3. Ürün tasarımında hasar departmanlarının rolü

4. Hasar çalışanı ve yöneticisinin özellikleri

5. Süreç yönetimi ve yalın yaklaşım

 1. Teklif ve Satış Aşamasında Ortaya Çıkan Hukuki Açıklar
 2. Hasar Sürecinde Ortaya Çıkan Hukuki Açıklar
 3. Hasar Servisi ile Hukuk Servisi Arasındaki İlişki
 4. Yargıya/Sigorta Tahkim Komisyonuna İntikal Eden Hasar Dosyalarında Mevcut Eksiklikler ve Savunmalarda Yapılan Hatalar
 5. Yargıda ve Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde   görülen davalar
 6. Yargı Kararları ve Yargıtay Uygulamaları 
 7. Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar
 8. Yargıdan ve Tahkim Dosyalarından Örnekler

 

Eğitimlerin sonunda katılımcılardan bir proje konusu seçmesi istenerek, proje hazırlaması beklenir. Proje hazırlık süresince ilgili eğitmen katılımcıya danışmanlık yapar. Böylelikle katılımcı edindiği bilgileri vaka üzerinden pekiştirmiş olur.

Proje sunumu eğitmenler tarafından değerlendirildikten sonra katılımcı "Başarı Sertifikası" almaya hak kazanır.

 • TSEV "Temel Sigortacılık Eğitim Programı (Kaza Branşı)" Mezunları veya Kaza Sigortaları (ya da Benzer veya konuyu kapsayan branşta) alanında en az 5 yıl deneyimli ve karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!