Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş - Hayat Dışı (ONLINE)
Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş - Hayat Dışı (ONLINE)

Eğitim programı; sigorta sektöründe yeni işe başlayanlar ve kurumsal firmaların sigortayla ilgili departmanlarında çalışanlar için dizayn edilmiştir. Bu programda; sigorta sektörüyle yeni tanışanların sigorta piyasasını tüm aktörleri ile kavramları, teknik ve hukuki konularda yeterli bir ön bilgiye sahip olmaları, sigortacılığı bir bütün olarak görmeleri sağlanacaktır.


 1. Sigortanın Temel Kavramları
  • Risk,  Riziko ve Tehlike
  • Riskin Unsurları
  • Risklerin Sınıflandırılması
 2. Risk Karşısında İnsan Davranışları
  • Risk Yönetimi
   • Fiziksel Önlemler
   • Finansal Yöntemler
   • Zararın Transferi ; Sigorta
 3. Sigortalanabilirlik Kavramı
  • Sigortanabilir Risk ve  Sigorta
  • Sigorta Sistemi
  • Sigortanın İşlevleri
 4. Sigortacılığın Temel Kuralları
  • Büyük Sayılar Kuralı
  • Seçme Kuralı
  • Riskin Bölünmesi Kuralı
  • Oran Kuralı
 5. Sigortanın Temel Prensipleri
  • Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
  • Azami İyi Niyet Prensibi
  • Tazminat Prensibi
  • Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi
  • Hasara Katılım Prensibi
  • Yakın Sebep Prensibi
 6. Sigorta Sözleşmesi
  • Sigorta Sözleşmesinin Tanımı
  • Sigorta Sözleşmesinin  Unsurları
  • Sigorta Genel Şartları
  • Sigorta Sözleşmesinin Başlaması ve Sona Ermesi
  • Sigorta Sözleşmesinin Tarafları
  • Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
 7. Sigorta ve Emeklilik Şirketleri Haricindeki Aktörler
 8. Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
 9. Sigorta ve Emeklilik Sektörü ile İlgili Kurumlar
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Türkiye Sigorta Birliği
  • Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi
  • Sigorta Tahkim Komisyonu
  • Güvence Hesabı
  • DASK
  • TARSİM
  • SEGEM
  • TOBB
  • Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu
 1. Yangın ve Mühendislik Sigortaları
  • Yangın-Mühendislik Sigortalarının  Amacı, Uygulama Alanları ve Kapsamları
  • Yangın-Mühendislik Sigortaları  Poliçe Örnekleri  ve Ana Prensipleri
  • Yangın-Mühendislik Sigortaları Kapsamında Gerçekleşen Hasar Örnekleri
 2. Kaza ve Sorumluluk Sigortaları
  • Kaza Sigortası Çeşitleri
  • Oto Kaza Sigortaları
  • Kasko Sigortası ve Teminat Kapsamı
  • Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası
  • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
  • Diğer Zorunlu Oto Sigortaları
  • Oto dışı Kaza Sigortaları                            
  • Ferdi Kaza Sigortası
  • Sorumluluk Sigortaları
  • Oto Sigortaları Hasar Bilgisi
  • Yeşil Kart
 3. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Gereği Yaptırılması Zorunlu Sigortalar
  • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  • Kıyı Tesisleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Özel Güvenlik Mali Sorululuk Sigortası
  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Zorunlu Deprem Sigortası
  • Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
  • .Deniz Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Zorunlu Paket Tur Sigortası
 4. Nakliyat Sigortaları
  • Emtea Sigortaları
  • Tekne Sigortaları
  • Kıymet Nakliyat Sigortaları
  • Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
  • P.and I. Koruma ve Tazmin Kulüplerİ                      
 5. Sağlık Sigortaları
  • Sağlık Sigortaları Tanımı
  • Sağlık Sigortalarının Özellikleri
  • Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri
  • Türkiye’deki Özel Sağlık Sigortacılığının Gelişimi ve Bugünü
  • Türkiye’deki Özel Sigorta Poliçeleri
  • Genel Şartlar
  • Teminatlar
  • Risk Değerlendirmesi
  • Tazminat Değerlendirme ve UygulamalarI                         
 6. Tarım Sigortaları
  • Geleneksel Tarım Sigortaları
  • Devlet Destekli Tarım Sigortaları
 • Genel Hukuk
 • Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat
 • Sigortacılık Kanunu
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri
 • Sigortacılık Genel Şartları
 • Tarafların Yükümlülükleri
 • Örnek Olaylar

Sigortacılıkla yeni tanışan sigorta sektörü çalışanları ile sigortalıların sigorta departmanı çalışanları hedefleniyor.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!