Aysel Bayrak

Aysel Bayrak

Eğitim

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İktisat                                                                                           

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık      

İş Deneyimi:

 2017   Güneş Sigorta AŞ (Genel Müdürlük), - Bedeni Hasarlar - Uzman

2015 – 2017   Serebral Asistans Tıbbi Dan. Hiz.- Bedeni Hasarlar  - Kurumsal İlişkiler Müdürü

2013 – 2015   Alerta Kurumsal Hiz. - Bedeni Hasarlar  - Satış ve Pazarlama Müdürü

1995 – 2013   Güneş Sigorta A.Ş.(Genel Müdürlük) bedeni Oto ve Oto Dışı Hasar Uzmanı

1991 – 1995   Güneş Sigorta A.Ş. ( Karadeniz Bölge Müdürlüğü),

1988 – 1990   T.Vakıflar Bankası Sanayi Sitesi Şubesi Stajyer

Kurslar, Projeler, Seminerler ve Paneller

24.05.2018      ISO 9001: Kalite yönetimi sistemi bilgilendirme eğitimi  (A1 belgelendirme ve Muayene Hiz.Ltd.Şti.)

25.05.2018     ISO 9001: Kalite yönetim sistemi iç tetkikçi  eğitimi  (A1 belgelendirme ve Muayene Hiz.Ltd.Şti.)

03.05.2018     Sigortacılık Uygulamasında Bedensel Zararlar ve Manevi Tazminat konulu Sempozyum (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sigorta Hukuku Türk Derneği)

24.03.2018

01.04.2018      Bilirkişilik Temel Eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesi) 

17.06.2016     Sigorta Poliçelerinde Bedeni Tazminat Talepleri İnceleme Süreçleri Ve Muallak Ayrımındaki Püf Noktalar” (TESEV)

07.09.2015      Sorumluluk Sigortaları Eğitimi (TESEV)

2013                Yanlış Sigorta Uygulamaları (SEGEM)

2012                Acil Durum Eğitimi (Met Akademi)Acil durumlarda alınması gereken önlemler, acil durum bilinci, acil durum tahliye ve tatbikat, deprem, yangın bilinci ve korunma, ilk yardım bilgilendirme

2012                Ofis Ergonomisi Eğitimi(Met Akademi)Termal konfor şartları, ekranlı ekipmanlar ile çalışma, ergonomi tahmini ve amacı, ergonomik risk faktörleri, ofis ortamında bilgisayarla çalışmalarda yapılan hatalar ve doğru uygulama detayları

2012                İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi(Met Akademi)Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebepleri, iş yerindeki riskler, uyarı işaretleri, temizlik ve düzen, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.

2012                Müşteri İlişkileri Müzakere ve İkna (ADS Conculting Group)                      

2012                Güvenli Davranış Eğitimi (Human Group)                                                        

2012                Sunum Becerileri (Masters Training International)                                            

2012                Mesleki Ana Dal Bilgilendirme Eğitimi (TSB)Yeni Türk Ticaret Kanunda Sigorta Hukukuna İlişkin Hükümler ve detayları

2012                Yaratıcı Düşünme, İnovasyon Teknikleri (ABC Danışmanlık Eğitim Merkezi) 

2011                Temel İletişim Becerileri (Ekinoks Eğitim Danışmanlık)                              

2010                Sigorta Tahkim Sisteminin İşleyişi ve Tahkim Sistemine Genel Bakış (TSEV)

2010                Türk Ticaret Hukuku Konferansı (Koç Üniversitesi)Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sigorta Hukukuna İlişkin Hükümleri

2009                 Etkin Zaman Yönetimi(2Pi Re Eğitim ve Danışmanlık)

2008                İnovasyon Eğitimi(2Pi Re Eğitim ve Danışmanlık)  

2008                Müşteri Odaklı Kurum Kültürü Yaratma Eğitimi (2Pi Re Etiğim, Danışmanlık) 

2008                Kurumsal Hizmet Kültürü Gelişimi Eğitimi (Fast Forward Training)                                         

2008                Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçelerinde Sürücünün Destekten Yoksun Kalan Eş ve Çocuklarına İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi ve Düşündürülmesi Paneli (İstanbul Barosu)

 2007                Belgelerdeki Güvenlik Özellikleri ve Sahtecilik Eğitimi (İstanbul Underwriting Center) 

2005                Oto Uygulamalı Mekanik Eğitimi (Şişli Motor Meslek Lisesi)                      

 

Şirket İçi Eğitim Deneyimleri

 

2018                Takım Çalışması ve Etkin Takım Üyesi Olma Eğitimi

2018                Zamanın Dizginlerini Elinizde Tutun Eğitimi

2018                Bilgi Güvenliği Eğitimi

2018                İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Farkındalık

2018                Profesyonel E-Posta’nın Formülü Eğitimi

2018                Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

2017                Temel İş Sağlığı ve Güvenliği - Ergonomi - Acil Durum Eğitimi

2017                Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Eğitimi

2017                Bilgi Güvenliği Eğitimi

2017                Excel 2010 Eğitimi, Word 2010,  Powerpoint 2010- TR Eğitimi

2017                Bilgi Güvenliği Farkındalık (IT) Eğitimi

2017                TİSG - Yangın Eğitimi

2017                TİSG - Deprem Eğitimi

2017                TİSG - Deprem Eğitimi

2017                TİSG - Ergonomi Eğitimi

2017                TİSG - İlkyardım Eğitimi

2017                Yetkinlikleri Anlama ve Güneş Sigorta Yetkinlik Kataloğu Eğitimi

2013                Güneş Sigorta A.Ş. Rekabet Kanunu Uyum Politikası                               

2011                Suç Gelirlerinin Aklanması, Terör Finansmanın Önlenmesi Eğitimi                 

2010                Hasar Yönetimi Gelişim Eğitimi                                                                   

Hasar yönetiminde çok branşlı uzmanlaşmanın sağlanması, kişisel bazda etkinliklerin arttırılması ve bölge hasar personelinin ilgili birimde oryantasyonu.

2010                Branş Bazında İşleyiş Prosedürü ve Dosya Kontrolü                                 

Şirket içi bölge müdürlükleri personeline tarafımdan verilen eğitimdir.

2008                Anlaşmalı KTT Tutanağı Prosedürü ve Değerlendirilmesi                          

Şirket içi bölge müdürlükleri, genel müdürlük personeli, eksperler ile yapılan grup çalışması.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!