Dr. Gökhan Yıldırım

Dr. Gökhan Yıldırım

2013 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora programından mezun olmuştur. ‘’Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Dönüşümcü Liderlik Bağlamında Bireysel ve Kurumsal Performansa Etkisi: Sigorta Şirketlerine Yönelik Bir Uygulama’’konulu tez çalışmasını yürütmüştür. Sigortacılık meslek hayatında; Yapı Kredi Sigorta Yangın Sigortaları Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.Şu anda Generali Sigorta Oto-Dışı Kıdemli Müdürü olarak görev yapmaktadır.Genel Sigortacılar Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.Türkiye Sigorta Birliği Yangın Sigortaları İnceleme ve Araştırma Komitesi üyesidir.Bu dönem ilgili komitenin başkanlığını da üstlenmiştir.Yangın ve Doğal Afetler konusunda Bilirkişilik  yapmaktadır.Sektörel dergi ve gazetelerde sigortacılık konusunda yayımlanmış çeşitli yazıları bulunmaktadır.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!