Fergül Guyard

Fergül Guyard

Consult Saga Kurucu Ortağı, Danışman, Startup Mentor

1996 yılında Tevfik Fikret Lisesi, 2001 yılında Galatasaray Üniversitesi‘nden mezun olan Fergül Guyard, 2002 yılında Université Paris Dauphine’de yüksek lisansını tamamlamıştır. 2002 yılından itibaren kurumsal hayatın içerisindedir.

E&Y Cap Gemini, Suez, Axa Sigorta, BNP Paribas Cardif ve NN Hayat Emeklilik şirketlerinde Proje Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsal Satış, Pazarlama & Müşteri İletişim Merkezi birimlerinde orta ve üst düzey pozisyonlarda önemli görevler üstlenmiştir.

2015 yılından itibaren iş dünyası ve yönetim tecrübelerini kurum ve bireylerle paylaşmaktadır.

İleri seviyede Fransızca ve İngilizce konuşmaktadır.

 

'Fergül Guyard' Yaklaşan Eğitimleri

Mart 2023
06 Mart 09:00
07 Mart 12:00

Çağrı merkezi işleyişlerinin, teknolojilerinin ve terimleri; sigortacılıkta satış kanallarının farklılıkları; telesatış’in artan stratejik önemi; mevcut çağrı merkezi (inbound-outbound) sistemlerin ne şekilde iyileştirilebileceği; telesatış başarıları ile yurt içi ve yurtdışı örnekleri; telefonda müşteri memnuniyeti sağlamanın temel kuralları, operasyonel verimlilik ile iş süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi, telefonda sigorta satışı ile alakalı sınırlar; hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
15 Mart 09:30
16 Mart 12:30

Operasyon birimlerinin yönetimi konusunda 360 derece yetkinlik kazanılması; katılımcıların çalıştıkları birimlerdeki operasyonun yönetimi ve kaynakların en etkin şekilde kullanımı için gerekli yetkinliklere sahip olmaları ve bu yönetimi operasyonel verimlilik bakış açısı ile yürütmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Şubat 2023
13 Şubat 09:30
14 Şubat 12:30

Bu eğitim ile katılımcıların stratejiye dayalı yaklaşımı iş yaşamlarına entegre etmeleri; stratejik düşünme, stratejik yönetim ve stratejik plan kavramları detaylı irdelenerek katılımcıların işlerine değer katmaları; çalışanların şirket stratejisine hangi noktada hizmet ettiklerine yön vererek çalışanları bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi

'Fergül Guyard' Geçmiş Eğitimleri

Haziran 2022
06 Haziran 10:00
07 Haziran 13:00

Bu eğitim ile birlikte, katılımcıların şirket değerlendirmelerinde veya bundan bağımsız şekilde şirket finansalları hakkında bilgi edinmeleri, etkili karşılaştırma ölçütlerini öğrenmeleri ve buna bağlı olarak hedeflendirmeleri daha stratejik biçimde belirlemeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Şubat 2022
07 Şubat 10:00
08 Şubat 13:00

Bu eğitim ile katılımcıların stratejiye dayalı yaklaşımı iş yaşamlarına entegre etmeleri; stratejik düşünme, stratejik yönetim ve stratejik plan kavramları detaylı irdelenerek katılımcıların işlerine değer katmaları; çalışanların şirket stratejisine hangi noktada hizmet ettiklerine yön vererek çalışanları bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2022
18 Nisan 10:00
19 Nisan 13:00

Bu eğitim ile katılımcıların ekip içi etkin bir iletişim stratejisi oluşturmasına destek olunması ve stratejik düşünme, stratejik yönetim ve stratejik plan kavramları detaylı irdelenerek katılımcıların işlerine değer katması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2022
23 Mayıs 10:00
24 Mayıs 13:00

Operasyon birimlerinin yönetimi konusunda 360 derece yetkinlik kazanılması; katılımcıların çalıştıkları birimlerdeki operasyonun yönetimi ve kaynakların en etkin şekilde kullanımı için gerekli yetkinliklere sahip olmaları ve bu yönetimi operasyonel verimlilik bakış açısı ile yürütmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Temmuz 2022
25 Temmuz 09:30
26 Temmuz 12:30

Katılımcıların sözlü, yazılı iletişim ve beden dili iletişimini öğrenmeleri ve etkili şekilde uygulamaları amaçlanmaktadır. Katılımcıların günlük hayatta ya da profesyonel hayatlarında iletişim yeteneklerini en etkili şekilde kullanabilmeleri, bunu ticari veya sosyal anlamda kazanca çevirebilmeleri için gerekli tüm bilgileri öğrenebilmeleri ve etkili şekilde kullanabilmeleri irdelenecektir.

Detaylı Bilgi
Aralık 2022
26 Aralık 09:30
27 Aralık 12:30

 Bu eğitim ile katılımcıların gerekli problem çözme ve karar verme bilgi, beceri ve tutumlarının kazanmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Sorunlara farklı açıdan bakarak yaratıcı çözümler üretme yeteneklerinin geliştirilmesi üzerine çalışılacaktır.

Detaylı Bilgi
09 Aralık 10:00
10 Aralık 13:00

 Bu eğitim ile etkili sunum dosyaları hazırlayabilmek ve sunmak için gerekli bilgilerin edinilmesi amaçlanmaktadır.  İş yaşamında etkili sunum dosyaları hazırlayabilmek için gerekli bilgilerin edinilmesi, sunum dili ve teknikleri irdelenecektir.  Hazırlanan sunumların toplantılarda ve kalabalık topluluklara karşı etkileyici şekilde sunulabilmesi ve katılımcılara en etkili şekilde aktarılabilmesi hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
01 Aralık 13:30
02 Aralık 16:30

 Bu eğitim ile katılımcıların eğitimin sonunda kurumsal yazışma ve dilbilgisi kurallarını benimsemeleri amaçlanmaktadır.  Kurum kültürüne uygun şekilde yazışmalar yapabilmeleri, hazırladıkları e-postaların daha etkili olabilmesi, iş takibi, e-posta takibi ve yazma becerilerini geliştirmeleri üzerinde detaylı çalışılacaktır. 

Detaylı Bilgi
Ekim 2022
12 Ekim 09:30
13 Ekim 12:30

 Katılımcıların sözlü iletişim ve empati yeteneklerini geliştirmek hedeflenmektedir.  Eğitimin sonunda sözlü iletişim kurallarının öğrenilmesi, zorlu kişilerle iyi bir iletişimin şekillenmesi adına araçlar ve empati yeteneğinin kazanılması üzerine çalışılacaktır.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2022
31 Ağustos 10:00
01 Eylül 13:00

Katılımcıların sözlü, yazılı iletişim ve beden dili iletişimini öğrenmeleri ve etkili şekilde uygulamaları amaçlanmaktadır. Katılımcıların günlük hayatta ya da profesyonel hayatlarında iletişim yeteneklerini en etkili şekilde kullanabilmeleri, bunu ticari veya sosyal anlamda kazanca çevirebilmeleri için gerekli tüm bilgileri öğrenebilmeleri ve etkili şekilde kullanabilmeleri irdelenecektir.

Detaylı Bilgi
Şubat 2017
08 Şubat 10:00
08 Şubat 16:50

Günümüzde kurumlar için vazgeçilmez bir alan haline gelen stratejik planlamanın sigortacı tarafında sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan teknik husular ve uygulama, detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

Detaylı Bilgi
Mart 2018
23 Mart 10:00
23 Mart 16:50

Çağrı merkezi işleyişlerinin, teknolojilerinin ve terimleri; Sigortacılıkta satış kanallarının farklılıkları; Telesatış’in artan stratejik önemi; Mevcut Çağrı Merkezi (Inbound-Outbound) sistemlerin ne şekilde iyileştirilebileceği; Telesatış başarıları ile yurt içi ve yurtdışı örnekleri; Telefonda müşteri memnuniyeti sağlamanın temel kuralları, Operasyonel verimlilik ile iş süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi, Telefonda sigorta satışı ile alakalı sınırlar; hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2017
22 Aralık 10:00
22 Aralık 16:50

Bilgi akışının yoğun, hızın baş döndürücü olduğu günümüz dünyasında, doğru ve çabuk karar alabilmek kritik önem taşıyor. Büyük resmin doğru okunması, önceliklerin doğru belirlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması başarılı bir işletme için olmazsa olmazlar arasındadır.

Detaylı Bilgi
Haziran 2018
08 Haziran 10:00
08 Haziran 16:50

Operasyonel planlama idarenin daha kısa vadeli, uygulamaya dönük ve rutin iş ve görevlerini kapsar ve bu işler personelin görev tanımı, bilgi ve becerisine göre personele paylaştırılır. Büyük resmin (zaman, sorumluluk, insan kaynakları vb.) görülecek doğru adımların atılmasında kritik rol oynar. Yönetici, operasyonel planlama ile personellerin sorumluluğundaki görevleri görebilir, böylece personellerin performansını da takip edebilme imkanı sağlar. Kişi bu şekilde görev tanımı çerçevesinde planlamasını da daha sağlıklı gerçekleştirir.

Detaylı Bilgi
Aralık 2021
23 Aralık 10:00
24 Aralık 13:00

Bu eğitim ile katılımcıların strateji, stratejik düşünme, stratejik yönetim ve stratejik plan kavramlarını anlamaları, stratejik düşünme yetisini kazanabilmeleri, hem sosyal yaşamda hem iş hayatında stratejiler ortaya koyabilmeleri ve stratejiye dayalı yaklaşımı hayatlarına entegre etmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2019
27 Kasım 10:00
27 Kasım 17:00

Çağrı merkezi işleyişlerinin, teknolojilerinin ve terimleri; Sigortacılıkta satış kanallarının farklılıkları; Telesatış’in artan stratejik önemi; Mevcut Çağrı Merkezi (Inbound-Outbound) sistemlerin ne şekilde iyileştirilebileceği; Telesatış başarıları ile yurt içi ve yurtdışı örnekleri; Telefonda müşteri memnuniyeti sağlamanın temel kuralları, Operasyonel verimlilik ile iş süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi, Telefonda sigorta satışı ile alakalı sınırlar; hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!