Hande Hatunoğlu - Sigortacılık Uzmanı

Hande Hatunoğlu - Sigortacılık Uzmanı

1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2002 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olmuş,  aynı yıl Ankara Üniversitesi  İstatistik bölümünde lisans eğitimine başlamış, 2006 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Aralık 2009’da Hazine Müsteşarlığı  Sigorta Denetleme Kurulu’nda Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.  2012 yılında ODTU İktisat bölümünde yüksek lisans eğitimini “BDDK Yeniden Yapılandırma Programı Sonrasında Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Çalışması” konulu  tez çalışmasını sunarak tamamlamıştır. 2015-2017 yılları arasında New York’ta Columbia Üniversitesi’nde Aktüeryal Bilimler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Sigortacılık Uzmanı olarak çalışan Hatunoğlu, Aktüerler Sicili’ne, 162 sicil numarası ile kayıtlı olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

 

'Hande Hatunoğlu - Sigortacılık Uzmanı' Geçmiş Eğitimleri

Aralık 2020

BES işlemleri ve ilgili mevzuatın son halinin ele alınması, denetime tabi kurumlarda mevzuata uygunluk çerçevesinde incelenen temel konular hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

BES devlet katkısı işlemleri ve ilgili mevzuat hakkında bilgi edinilmesi ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan denetimlerde ele alınan temel hususlar hakkında bilgi edinilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2017
22 Aralık 10:00
22 Aralık 16:50

2016 Ocak ayında yürürlüğe giren “Solvency 2 Direktifi” ve düzenlemeler hakkında genel bilgiler, Solvency 2’nin uygulamasında EIOPA’nin yaklaşımı ile denetim otoritelerinden beklentileri, Solvency 2’nin uygulanmaya başlanmasından sonra en çok hangi alanlarda eksikliklerin tespit edildiği ve buna ilişkin planlan yol haritası hakkında genel bilgi verilmesi ve bu hususlarda sektörün farkındalığının artırılması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2018
04 Aralık 13:00
04 Aralık 17:00

2016 Ocak ayında yürürlüğe giren “Solvency 2 Direktifi” ve düzenlemeler hakkında genel bilgiler verilmesi, Solvency 2’nin uygulamasında EIOPA’nin yaklaşımı ile denetim otoritelerinden beklentilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!