Kerem Çelikboya

Kerem Çelikboya

Dr. Kerem Çelikboya, 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ardından yine Galatasaray Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ticari İşletmenin Devri” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kerem Çelikboya, “Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kâr Payı Hakkı” başlıklı doktora tezi ile Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını 2020 yılında tamamlamıştır.

Dr. Kerem Çelikboya, 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 2021 yılı Haziran ayından beri de ticaret hukuku anabilim dalında doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Kerem Çelikboya’nın ortaklıklar hukuku ve ticari işletme hukuku alanında akademik yayınları bulunmaktadır.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!