Prof Dr. Selim Yazıcı

Prof Dr. Selim Yazıcı

 

Lisans eğitimini 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra,  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden “Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi” başlıklı çalışması ile 1994 yılında Yüksek Lisans ve yine aynı bölümden “Öğrenen Organizasyonlar” başlıklı çalışması ile 1999 yılında Doktora derecelerini almıştır.

Halen İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde İşletmeye Giriş, İşletme Yönetimi, Örgütsel Davranış, İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Proje Yönetimi, Kurumsal Yönetim ve Uluslararası İşletmecilik konularında dersler vermektedir. Yönetim ve Organizasyon, Takım Ruhu, Takım Çalışması, Liderlik, Yaşayarak Öğrenme, Toplam Kalite Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar, Acil Durum Yönetimi, Lojistik Yönetimi, E-Business, E-Learning, İş Ahlakı ve Profesyonellik gibi konularda çeşitli akademik çalışmaları bulunmaktadır.

İş Sürekliliği Yönetimi: Stratejik Bir Değerlendirme (Türkmen Yayınları, 2013), E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm (Ed.) (Alfa Yayınları, 2004), Elektronik Sigortacılık: Elektronik Ticaretin Sigorta Sektörüne Etkileri (Der Yayınları, 2002) ve Öğrenen Organizasyonlar (Alfa Yayınları, 2001) başlıklı yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.

KalDer Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu’ndaki çalışmalarının yanı sıra, AIB (Academy of International Business), KalDer (Türkiye Kalite Derneği) ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Birliği üyesidir.

 

 

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!