FATCA Eğitim Çalıştayı

FATCA Eğitim Çalıştayı

21 Eylül 2016 16:41

Değerli Sektör Çalışanları,

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bilgi değişimi maddesi uyarınca, ülkemizin de arasında olduğu 66 ülke ile ABD arasında imzalanan FATCA Anlaşması; bilgi değişiminin hangi içerikle ve ne şekilde gerçekleştirileceğini kurala bağlamaktadır.

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan bahse konu uygulama ile ilgili olarak sigorta sektörüne özel bir sektör toplantısı tertiplenmemiştir. Uygulama başlamadan evvel mevzuat ile ilgili tereddüt edilen hususlara açıklık getirilebilmesini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı ile temasa geçilmiş ve 26 Eylül 2016 tarihinde bir eğitim çalıştayı düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Bahse konu çalıştayda Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerince bir sunum yapılacak ve ardından soru yanıtlara geçilecektir. FATCA uygulamasından sorumlu departmanlarda oluşan tereddütlerin bizlerle paylaşılması, programdan azami faydanın elde edilmesine olanak sağlayacaktır.

Bu kapsamda ilgili birimlerden FATCA uygulamasına ilişkin tereddütleri dile getiren soruların toplanarak Vakfımıza ulaştırılması halinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak sunuma bu hususlar da ekletilecektir.

Konuyu bilgilerinize sunar; vermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ederim.

Saygılarımızla,

Türk Sigorta Enstitüsü VakfıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!