İleri Düzey Eğitim Programları (ONLINE) Eylül ayında başlıyor - 2022

İleri Düzey Eğitim Programları (ONLINE) Eylül ayında başlıyor - 2022

14 Haziran 2022 11:19

Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri, “İleri Düzey Sigortacılık Eğitimi Branş Programları” (İSEP) düzenlenmektedir.

Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile incelenmektedir.

Programa TSEV’in "Temel Sigortacılık Eğitim Programı” ilgili branş mezunları veya ilgili branşta en az 5 yıl deneyimli ve karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar katılabilmektedir. İSEP’in dersleri hafta içi akşam 2 gün ve bazen hafta sonu olarak planlanmaktadır. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanmakta ve sunulmaktadır.

Eylül ayında “İleri Düzey Yangın ve Mühendislik Sigortaları” ve “Muhasebe ve Finans” branşları planlanacaktır. Gelen talep üzerinde “İleri Düzey Hayat Sigortaları”nın da planlanması yapılacaktır.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!