İlkbahar Dönemi Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitimler Planlandı

İlkbahar Dönemi Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitimler Planlandı

03 Ocak 2023 10:40

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu, IFRS 17 gibi çalışmaların gündemde olması aktüer talebini artırmaktadır. Buna karşın aktif aktüer sayısının yetersizliği ve yeni aktüer girişinin düşük olması bu alanda önemli sıkışmalara neden olmaktadır.

Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları, SEGEM’in her yıl iki kez dört ayrı seviyede düzenlediği sınavlara yönelik bir hazırlık programıdır. Bu eğitim programları ile aktüer adaylarının, ilgili konu başlıklarına ait temel kavramları ve bunların aktüerya alanındaki uygulamalarını kavraması, soru tarzlarına alışkanlık sağlaması ve çözüm tekniklerini öğrenmesi sağlanarak ilgili sınavları başarıyla geçmeleri amaçlanmaktadır. Bununla birlikte adayların konuların mantığını kavramaları ve ileride bunları mesleğin icrasında kullanabilmeleri amacıyla önce konular detaylı bir şekilde işlenmekte; ardından soru çözümlerine geçilmektedir.

Gelen talep doğrultusunda bu sene de online olarak ZOOM uygulamasında eğitimlerimiz gerçekleşecektir.

1. seviye eğitimlerden “İstatistik ve Olasılık” 24 Ocak’ta, “Finansal Matematik” 22 Mart’ta; 2. seviye eğitimlerden “Muhasebe ve Finansal Raporlama” 18 Ocak’ta, Finans Teorisi ve Uygulamaları 28 Mart’ta başlamak üzere planlanmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen eğitimlerin planlaması yapılmıştır ve kayda açıktır.

Eğitim

Seviye

Link

Finansal Matematik (ONLINE)

1.seviye

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

İstatistik ve Olasılık (ONLINE)

1.seviye

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Finans Teorisi ve Uygulamaları (ONLINE)

2.seviye

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Muhasebe ve Finansal Raporlama (ONLINE)

2. seviye

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!