Trafikte Kural İhlaline Ek Sigorta Primi Geliyor….

Trafikte Kural İhlaline Ek Sigorta Primi Geliyor….

24 Nisan 2019 16:59

Gelişmiş ülkelerde trafik kazalarını azaltmak amacıyla uygulanmakta olan trafik kuralı ihlaline ek prim uygulamasına ülkemizde de başlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 24 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle ( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190424-2.htm ) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe "Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir." ibaresi eklendi.

Bu şekilde kural ihlali yapan ile kurallara uyan sigortalı arasında prim farklılıkları oluşacak. Yurt dışı uygulamalarda “Park Yasağı” dışındaki tüm ihlaller, trafik sigortası primlerine ilave bir artış getirmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün cezaları sigorta sektörü ile paylaşması durumunda uygulamanın kasko sigortasına uygulanmasının önünde de herhangi bir engel yok.

Trafikte kurallara uyan sürücünün kaza yapma olasılığı hız kurallarına uymayan, hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen sürücüye kıyasla çok daha düşük olduğundan, bahse konu uygulama gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulanmaktadır. Uygulama ile kurallara uygun sürücülerin sigorta primi düşerken; kural ihlali yapan sürücülerin sigorta primi yükselecek.

Uygulamanın araç sürücülerini trafik kurallarına uyma hususunda motive ederek, trafik kazaları ile mücadelede önemli bir araç olacağı düşünülmektedir.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!