Doğacak bebeğime sağlık sigortası alabilir miyim?

Bebeklere sağlık sigortası yaptırmak mümkündür ancak bazı sağlık sigortaları bebeklerin varsa doğuştan gelen rahatsızlıklarını teminat altına alırken bazıları ise almamaktadır. Bu farkı yaratan sadece annenin doğum teminatı içeren sağlık sigortası olup olmadığıdır.

Annenin sağlık sigortası var ise ve doğum da kapsamdaysa bebek arzu edildiğinde doğumundan itibaren kesintisiz bir şekilde sigorta kapsamına alınmakta ve gerek doğrumdan sonra ortaya çıkan ve gerekse doğuştan gelen rahatsızlıklar teminat kapsamına alınmaktadır. Bu sigortada herhangi bir bekleme süresi de bulunmamaktadır.

Annenin doğum teminatı içeren sağlık sigortası yoksa bebek genelde ebeveynlerinin birinin sağlık sigortasına dahil edilmektedir. Bu durumda genelde 15 gün gibi bir sürenin geçmesi beklenir. Bu sürenin sonunda sağlık sigortası teminatı devreye girer ancak sağlık sigortasında var olan bekleme süreleri bebek için de geçerlidir ve doğuştan gelen rahatsızlıklar kapsam dışıdır.

Çok yaygın olmamakla birlikte bazı sigorta şirketleri bebeği tek başına da sigortalayabilmekte; diğer bir deyişle ebeveynlerinin var olan sağlık sigortasına eklenmeleri gerekmemektedir. Bu durumda da doğumun üzerinden iki hafta geçmesi gerekmekte, doğuştan gelen rahatsızlıklara ilişkin tedavi giderleri karşılanmamakta ve bekleme süreleri bebeğe de uygulanmaktadır.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!