Eşimize veya çocuğumuza güvence olsun diye alacağımız birikimli hayat sigortasını onlar adına değil de kendi adımıza yaptırmamızın daha doğru olduğunu biliyor musunuz?

Vefat durumunda ardımızda bıraktıklarımıza destek için birikimli hayat sigortası alırken, sigortayı kimin üzerine yaptıracağımız hayati bir   konudur. Genelde kişiler,  örneğin çocuklarına güvence olsun diye birikimli hayat sigortası alırken, bu sigortayı çocukları üzerine yaparlar.

Oysa daha önceki paylaşımlarda da belirttiğimiz üzere, birikimli hayat sigortası için ödenen primlerin bir kısmı vefat durumunda ödenecek vefat tazminatına gider; arda kalan kısım ise dönem sonunda getirisiyle birlikte hayattaysa sigortalıya; hayatta değilse lehdara ödenmek üzere yatırıma yönlendirilir.

Böyle bir durumda, hayat sigortasının vefat durumunda zorda kalanlar adına değil; vefatı gelir azalmasına yol açacak kişi üzerine yapılması lazımdır. Diğer bir deyişle bir baba çocuğuna güvence olsun diye hayat sigortası alacaksa, sigortalı baba; lehtar yani tazminatı alacak kişi ise çocuk olmalıdır. Böylece babasını kaybeden çocuk, hayat sigortasında biriken tutarın yanında ciddi tutarda vefat tazminatı alarak, geleceğinin inşasında ciddi bir mali kaynağa kavuşmuş olur.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!