Güvence Hesabı

Kamu otoritesi, belli alanlarda kusuru olmadığı halde zarar görenleri korumak adına, tam 12 konuda zorunlu sigorta uygulaması getirmiştir. Ancak zaman zaman bilerek veya bilmeyerek bu zorunlu sigortalar alınmamaktadır. Zorunlu sigortası olmayanların etrafa verdiği zararlar (tedavi, sakatlık ve ölüm hallerinde), çoğu zaman zarar veren kişinin malvarlığı ile karşılanamamakta, dolayısıyla zarar görenler tekrar mağdur olmaktadırlar. Bu mağduriyetin önüne geçebilmek adına, zorunlu sigortalardan beşi ile ilgili olarak Güvence Hesabı devreye girmektedir. Bu beş sigortadan herhangi birini yaptırmayıp, 3. Bir şahsa zarar verildiğinde, poliçe teminatı çerçevesinde Güvence Hesabı tazminatı ödüyor; sonrasında sigortasını yaptırmayan kişiden gidip onun adına ödediğini geri istiyor.

Güvence Hesabının ödemelerde kullanmakta olduğu fon, tamamen sigortalılar ile sigorta şirketlerinin ödedikleri tutarlardan oluşmaktadır. Kapsama giren beş sigorta poliçesi ile sınırlı olmak üzere, primin %2’si oranında sigortalı, %1’i oranında ise sigortacının ödediği tutarlardan oluşmaktadır.

Güvence Hesabının kapsamına giren beş sigorta aşağıda verilmektedir;

  1. 1.Trafik Sigortası
  2. 2.Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  3. 3.Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
  4. 4.Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  5. 5.Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Güvence Hesabı sadece bu beş zorunlu sigortayı yaptırmayanların değil, zorunlu sigorta ile koruma altına alınmış bir alanda, zarar verenin tespit edilemediği hallerde de tedavi veya ölüm/sakatlık tazminatı öder. Örnek vermek gerekirse, yol kenarında taşıt çarpması nedeniyle hayatını kaybetmiş veya sakat kalan bir kişi veya yakınlarına, Güvence Hesabı tedavi, sakatlık ve tazminat ödemektedir.

Güvence Hesabı maddi zararları ödemez ancak sadece mali bünyesinin bozulması nedeniyle ruhsatları iptal edilmiş bir sigorta şirketinin, yukarıdaki 5 sigorta ile sınırlı olmak kaydıyla, maddi tazminatlarını da karşılamaktadır.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!