Hayat Sigortası nedir? Niçin hayat sigortası almalıyız?

Sigortayı mal sigortaları, sorumluluk sigortaları ve can sigortaları şeklinde üç ana gruba ayrılır. Mal sigortaları kişinin sahip olduğu ekonomik kıymetleri teminat altına alırken; can sigortaları ise kişinin ölmesi veya sakat kalması halinde, poliçeyi aldığı andaki hayat standardının, poliçeden faydalanacaklar adına devam etmesini sağlar. Sorumluluk sigortaları da üçüncü şahıslara kusurlu olarak verdiğiniz zararları sizin adınıza öder ve böylelikle malvarlığınızın azalmasını önler.

Kısaca sigorta, bugün itibariyle sahip olduğunuz malvarlığı ve hayat standardını, sigorta vadesi boyunca ve poliçede belirtilen riskler nedeniyle azalmasını, aşağıya düşmesini engeller.

Hayat kendi halinde devam ederken, ölüm veya sakatlık herkesin başına gelebilir. Diğer tüm riskler gibi bunların da ne zaman gerçekleşeceği meçhuldür. Sakatlık olmasa da ölümün herkesin başına geleceği kesindir. Dolayısıyla, herkesin gelirine göre kurduğu bir yaşam standardı vardır. Çalışan kişi, kendisinin ve ailesinin barınma, gıda ve giyim masrafları başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını, elde ettiği gelire göre belli bir seviyede karşılamaktadır. Geliri sağlayan kişi hayatını kaybederse, ardında bıraktıkları, düzenli gelirleri olmadığından sert bir geçiş süreci yaşayacaklar ve hayatları alt üst olacaktır. Sigorta bedeli ne olursa olsun; küçük bedellerdeki hayat sigortaları uyum için hayatına devam etmek isteyenlere bir süre kazandırabilecek; yüksek bedelli sigortalarda ise bu süre uzayacak; eğitimine devam eden çocuk var ise hiç zorlanmadan eğitimlerini tamamlayıp, kendi hayatını kurabilecek süreyi kazanabilecektir.

Bu kapsamda, hayat sigortası sigortalının ölümü halinde eşi ve çocukları başta olmak üzere, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hayatlarına mümkün mertebe devam etmelerine yardımcı olur. Hayat sigortası ile sakatlık teminatı da alınırsa, sakat kalınması halinde bu destekten sigortalı; onun üzerinden de diğer kişiler faydalanabilir.

Belli bir yaşa gelmiş birey nasıl yaşamını idame ettirme konusunda hassasiyet gösteriyorsa, desteğine muhtaç eşi veya çocukları olan bireyin de kendisine bir şey olması durumunda; ardında bırakacakları hakkında endişe duyması son derece normaldir. Ayrıca kişiler, sakat kalmaları durumunda bu endişeyi ailesi ile birlikte kendisi için de duyacaklardır. Bu endişeyi gidermek için değişik alternatifler olsa da, finansmanı en uygun olan ve gelişmiş dünyada en çok tercih edilen enstrüman hayat sigortasıdır. 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!