İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

Karayolunda kusurlu olarak karşı tarafa verilen zarar, zaman zaman trafik sigortası limitlerini aşmaktadır. Bu yetersizlik maddi zararlardan daha çok ölüm veya sakatlık hallerinde ortaya çıkabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; 33 yaşında, evli, eşi çalışmayan, iki çocuk babası, aylık 20.000 TL net gelirli bir kişi kusuru olmaksızın trafik kazasında hayatını kaybederse ödenecek tazminatın ne olacağını biliyor musunuz? Tazminat tutarı 2.628.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu tazminat ölen kişinin destek olduğu kişilere aktardığı tutarlara ilişkin tazminattır. Geride kalan eşe tahmini ömrü süresince; çocuklarına da 25 yaşına kadar destek verileceği öngörülmektedir. Burada iki çocuk 4 ve 7 yaşında kız çocukları olarak alındı. Yaşlar daha küçük olursa tazminat tutarı büyüyecek; daha büyük olursa tazminat tutarı küçülecektir. Sonuçta bu zarar için trafik sigortasının 1.200.000 TL ödeyeceği düşünülürse; yaklaşık 1.400.000 TL tazminat araç sahibinin üzerinde kalacaktır.

Bu sorumluluğu Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası (İMM) ile üzerimizden atabiliriz. Bu teminat genelde kasko sigortasına ek olarak eklenebildiği gibi tek başına ayrı bir sigorta olarak da alınabilmektedir. Bu sigorta kesinlikle trafik sigortası yerine geçmemekte; trafik sigortasının limitinin yetmediği durumlarda ilave olarak trafik sigortasının üzerine teminat sağlamaktadır. Yukarıdaki örnekten yola çıkacak olursak; trafik sigortası olmayan ancak 3.000.000 TL teminat veren İMM poliçesi olan bir araç sahibi, 2.628.000 TL tazminat ile karşı karşıya kalırsa; İMM trafik sigortası limiti olan 1.200.000 TL’nin üzerini öder.

Ancak trafik sigortasının teminat vermediği (manevi tazminat gibi) durumlarda, İMM poliçesinde buna ilişkin teminat verilmişse, tazminatın tamamını öder. 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!