Kaç tip kasko sigortası vardır? Teminatları nelerdir?

Dört Tip Kasko Sigortası vardır.

 1. Dar Kasko: Ana teminatların bir kısmı için teminat sağlar. 
 2. Kasko: Ana teminatların tamamı için teminat sağlar, ek sözleşmeye dayalı herhangi bir teminat vermez.
 3. Genişletilmiş Kasko: Ana teminatların tamamına ve ek sözleşmeyle verilen teminatların sadece poliçede belirtilen kısmına teminat sağlar. 
 4. Tam Kasko: 31 adet teminatın tamamına teminat sağlar.

Hangi tip poliçeye ihtiyacınız olduğunu tespit edip sigortacınızdan talep edebilmeniz amacıyla ana ve ek teminatlar aşağıda verilmektedir. Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki  ek teminatlardan yararlanabilmek amacıyla ana teminatların tamamını almak gerekmektedir. Ana teminatların bir veya birkaçını dışarıda bırakırsanız, ek teminatlardan herhangi biri için koruma temin edemezsiniz.

Ana Teminatlar

 1. Motorlu veya motorsuz karayolu veya demiryolu aracıyla çarpışma,
 2. Hareket halinde veya dururken hareketli veya sabit bir cisimle çarpışma; devrilme, düşme veya yuvarlanma,
 3. Aracın yanması,
 4. Araç veya parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Ek Teminatlar

 1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar, 
 2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen (Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler haricindeki) zararlar, 
 4.  Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar, 
 5.  Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar, 
 6.  Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, 
 7.  Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar, 
 8.  Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, 
 9.  Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar, 
 10.  Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar, 
 11.  Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, 
 12.  Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar, 
 13.  Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar, 
 14.  Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
 15. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar. 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!