Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Ülkemizde bilinirliği en yüksek zorunlu sigortadır. Halk arasında trafik sigortası olarak bilinse de, mevzuatta Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olarak geçmektedir. Bu sigorta, araç sahiplerinin araçları ile çevrelerine kusurlu olarak verdikleri zararı karşılar. Teminatı mallara ve kişilere gelen zararlar altında iki ana başlığa ayırabiliriz. Mallara gelen zararlar dediğimizde buna kusurlu olarak zarar verilen bir başka araçtaki zarar ziyan; tabela refüj gibi kamu mülkiyetine verilen zararlar; herhangi bir eve veya mağazaya çarpılmasıyla neden olunan zararların yanısıra, sahipli bir hayvana verilen zararlar da girer. Kişilere verilen zararları ise 3 ana gruba ayırabiliriz; bunlardan ilki yaralanma nedeniyle katlanılacak olan tedavi giderleri; ikincisi kaza nedeniyle geçici veya kalıcı sakatlık ve son olarak da ölüm nedeniyle ödenecek olan destekten yoksun kalma tazminatı.

2011 yılında kanunda yapılan değişiklikle, sigorta şirketleri trafik sigortası primi toplamının %10’unu SGK’ya devretmektedir. Bunun karşılığında da SGK, sigorta şirketi yerine geçerek tedavi giderlerini karşılamaktadır. Bu kapsamda trafik kazasında kusuru olmaksızın yaralandıktan sonra alınacak tedavileri SGK; bunun dışında kalan diğer teminatlarla ilgili tazminatları, poliçenin satın alındığı sigorta şirketi karşılamaktadır.

2024 yılında trafik sigortasının verdiği teminatlar aşağıda verilmektedir. Bahse konu teminatlar her bir hasar için ayrı ayrı geçerlidir. Bu nedenle vade içinde sigortalıdan ek bir prim talep edilmez ancak dönem sonu yenilemesinde, yapılan hasarlar dikkate alınarak prim tutarı yükseltilir.

Son dönemlerde prim artışı nedeniyle sık sık gündeme gelen trafik sigortasında, 2016 yılında 4,9 Milyar TL tazminat ödenmiş; 2016 yılı sonunda da 5,3 Milyar TL tutarındaki tazminatın işlemleri de devam etmekteydi. 2016 yılında toplam 1.182.491 adet trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 7.300 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu demektir ki ortalama saat başı 135 kaza gerçekleşmekte ve her saat bir kişi hayatını bu kazalarda kaybetmektedir. Bu nedenle zorunlu sigortalar arasında en fazla işlerliği olan sigorta trafik sigortasıdır.

Bugün 33 yaşında, evli; eşi 30 yaşında olan; 1 ve 4 yaşlarında iki çocuğu olup ayda 20.000 TL kazanan bir kişi, trafik kazasında hayatını kaybeder ve bu kazada hiçbir kusuru bulunmazsa; eş ve çocuklara ödenmesi gereken tazminat tutarı 9.000.000 TL civarındadır. Buradan hareketle asgari ücretle çalışan bir kişi kusurlu olmaksızın hayatını kaybettiğinde, bu kişi yakınlarının alacağı tazminat trafik sigorta limitine denk gelmektedir. Bu da bize trafik sigortasının bizi her zaman koruyamayacağı gerçeğiyle yüzleştirmektedir. Trafik sigortası limitinin üzerinde gerçekleşecek tazminatlara yönelik olarak İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası ile korunmamız gerektiğini ortaya koymaktadır.

Trafik Sigortası limitinin yetmediği haller için araç sahipleri, İhtiyari Mesuliyet Teminatını kullanarak bu artan kısmı da sigortacılara devredebilir. Trafik sigortasına kıyasla son derece uygun olan bu ürün, çok önemli bir riskin üzerinizden alınmasını sağlayacaktır.

2024 YILI TEMİNATLARI

 

 

Teminatlar (TL)

 

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

C-Maddi(3)

 

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Araç Başına

 Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

1.800.000

9.000.000

1.800.000

9.000.000

200.000

400.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar ,Römork(1) ile İş Makineleri

18.000.000

18.000.000

 

Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlar(2)

9.000.000

9.000.000

 

Motosiklet ve yük motosikleti

5.400.000

5.400.000

 
 

 

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!