Kasko sigortası nedir?

Birçok sigorta türü için (ev kaskosu gibi) kullanılsa da, kasko kara araçlarını teminat altına alan bir sigortadır. Amaç sigortalıya ait aracın uğrayacağı zararın karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında çarpışması, devrilmesi, sel-deprem gibi nedenlerle hasarlanması, çalınması veya yanması halinde, tamirat masraflarını veya araç zayi olmuşsa aracın piyasa bedelini sigortalıya öder.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!