Kasko sigortası olan trafik sigortası almalı mı?

Kasko sigortası aracınıza gelen zararı karşılarken, trafik sigortası kusurlu olarak bir şahsa, aracına veya malına verilen zararları karşılar.

Ancak kimi zaman vatandaştan hatta yetkili kişilerden kasko yaptırıldıktan sonra neden trafik sigortası yaptırılıyor gibi söylemler işitilmektedir. Bu yanılgı kasko paket poliçesine eklenen ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatından kaynaklanmaktadır. Oysa bu iki teminat aynı alanda teminat sağlamakla birlikte işleyişi çok farklıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse;

A aracının 2018 yılında B aracına kusurlu olarak çarptığını ve B  aracının kullanılamaz hale geldiğini, diğer bir deyişle perte çıktığını farz edelim. Burada A aracı kusurlu olduğu için B aracındaki zararı A aracının trafik sigortası ödeyecektir. 2024 yılı trafik sigortası, araç başına maddi hasar teminat üst limiti 200.000 TL’dir. B aracı kullanılamaz hale geldiğinden, B aracı sahibine aracının piyasa rayiç bedeli ödenecektir. Piyasa rayiç bedelinin 3.200.000 TL olduğunu düşünelim. Bu durumda A aracının trafik sigortası her bir araç için üst limit olan 200.000 TL’yi ödeyecektir. Arda kalan 3.000.000 TL kusurlu aracın sahibi ya da varsa kasko poliçesinin ihtiyari mali sorumluluk teminatından ödenecektir.

Kasko sigortasında yer alan ihtiyari mali mesuliyet, trafik sigortası limitinin yetmediği kısım için devreye girer. Trafik sigortası zorunlu sigortadır, kaskoda yer alan bu teminat ise zorunlu olmayan bir sigortadır ve limiti serbestçe belirlenebilmektedir. Varsayalım ki 2024 yılında A aracının trafik sigortası olmasın, kasko sigortasının ihtiyari mali mesuliyet (İMM) sigortasının teminat limiti 2.500.000 TL olsun. Bu durumda ihtiyari teminat sadece, trafik sigortasının ödediği 1.800.000 TL’nin yetmediği hasarları tamamlar; trafik sigortasının ödeyeceği 1.800.000 TL A aracının sahibi tarafından ödenir.

Bu nedenle kasko sigortanızda ihtiyari teminatınız olsa dahi trafik sigortanızın olması gerekmektedir; aksi halde trafik sigortasının ödeyeceği tazminatı araç sahibi olarak siz ödemek durumunda kalırsınız.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!