Kasko sigortası olan trafik sigortası almalı mı?

Kasko sigortası aracınıza gelen zararı karşılarken, trafik sigortası kusurlu olarak bir şahsa, aracına veya malına verilen zararları karşılar.

Ancak kimi zaman vatandaştan hatta yetkili kişilerden kasko yaptırıldıktan sonra neden trafik sigortası yaptırılıyor gibi söylemler işitilmektedir. Bu yanılgı kasko paket poliçesine eklenen ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatından kaynaklanmaktadır. Oysa bu iki teminat aynı alanda teminat sağlamakla birlikte işleyişi çok farklıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse;

A aracının 2018 yılında B aracına kusurlu olarak çarptığını ve B  aracının kullanılamaz hale geldiğini, diğer bir deyişle perte çıktığını farz edelim. Burada A aracı kusurlu olduğu için B aracındaki zararı A aracının trafik sigortası ödeyecektir. 2018 yılı trafik sigortası, araç başına maddi hasar teminat üst limiti 36.000 TL’dir. B aracı kullanılamaz hale geldiğinden, B aracı sahibine aracının piyasa rayiç bedeli ödenecektir. Piyasa rayiç bedelinin 120.000 TL olduğunu düşünelim. Bu durumda A aracının trafik sigortası her bir araç için üst limit olan 36.000 TL’yi ödeyecektir. Arda kalan 84.000 TL kusurlu aracın sahibi ya da varsa kasko poliçesinin ihtiyari mali sorumluluk teminatından ödenecektir. İşte bu 84.000 TL tutarı trafik sigortasından arda kalanı tamamladığından, zaman zaman bu iki teminat birbirine karıştırılmaktadır.

Oysa kasko sigortasında yer alan ihtiyari mali mesuliyet, trafik sigortasının yeterli olmadığı kısım için devreye girer. Trafik sigortası zorunlu sigortadır, kaskoda yer alan bu teminat ise zorunlu olmayan bir sigortadır ve limiti serbestçe belirlenebilmektedir. Varsayalım ki kaskodaki bu zorunlu olmayan sigortanın teminat limiti 250.000 TL olsun ve A aracının trafik sigortası olmasın; sadece kasko sigortasından ihtiyari teminatı olsun. Bu durumda ihtiyari teminat sadece, trafik sigortasının ödediği 36.000 TL’nin üzerini öder; trafik sigortasının ödeyeceği 36.000 TL A aracının sahibi tarafından ödenir.

Bu nedenle kasko sigortanızda ihtiyari teminatınız olsa dahi trafik sigortanızın olması gerekmektedir; aksi halde trafik sigortasının ödeyeceği tazminatı araç sahibi olarak siz ödemek durumunda kalırsınız.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!