Konut sigortası beyanına dikkat...

Sigorta yaptırmadan evvel sigortalanacak şey ile ilgili olarak vereceğimiz bilgiler çok önemlidir. Bu durum konut sigortaları için de geçerlidir ve bu konuda verilebilecek en önemli örnek, konutun sigorta dönemi içinde ne kadar süre ile kullanılmayacağıdır. Bu sorunun amacı konutun sigortalılık süresi içinde taşıyacağı riski doğru belirlemektir.Şirketten şirkete değişmekle birlikte, belli bir süreden fazla boş kalan konutlardan sigorta yapılırken ilave prim talep edilmektedir.Bu süre kimi şirkette üç ay iken bir başkasında daha uzun veya kısa olabilmektedir.

Özellikle yazlık konutun kullanımda olduğu ailelerde, hasar anında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Konut yazlık kullanımı nedeniyle belli bir süreden fazla boş kalıyorsa, hem yazlık hem de kışlık konutun sigorta primi artabilmektedir. Eğer boş kalan süre beyan edilmez ve hasar gerçekleşirse, sigortacı primi ne oranda eksik aldıysa, tazminatı da o oranda eksik ödeyecektir. Hasar olduğunda bu tip kısıtlamalar yaşamak istemiyorsak, sigortalı adayı sıfatıyla bizlere yöneltilen sorulara doğru yanıt vermeliyiz.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!