Poliçemi aldığım gibi bir rahatsızlığım olursa sigortam tedavimi karşılar mı?

Her sigorta gibi sağlık sigortası da ilk primin ödenmesi ile devreye girer ve teminat altına alınan riskleri karşılamaya başlar. Ancak her sigorta gibi sağlık sigortasının da bir takım özel işleyişleri vardır.

Öncelikle beyanınıza dayanılarak teminat dışı bırakılmış rahatsızlıklarınıza ilişkin tedavi bedelleri karşılanmaz. Beyanda esnasında var olan ancak beyan etmeyi atladığımız rahatsızlıklar var ise buna ilişkin geçmiş kayıtlara ulaşıldığında bu tip tedavi giderleri de karşılanmaz. Örneğin şeker hastalığı olan sigortalı adayı bunu beyan etmez ise, ileride ortaya çıkacak şeker hastalığı tedavileri karşılanmayacaktır.

Doğuştan gelen rahatsızlıklar teminat dışıdır ancak bu rahatsızlıklarla ilgili olarak poliçeye istisnai not düşülerek teminat kapsamına dahil edilebilir. Böyle bir not yoksa poliçeyi aldıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlık doğuştan geliyorsa, buna ilişkin tedavi giderleri karşılanmaz.

Sağlık sigortasında bir diğer önemli husus ise bekleme süreleridir. Sigortacı belirlenmiş bazı rahatsızlıklarla ilgili olarak bekleme süreleri koyar ki bu genelde bir yıl olarak belirlenmiştir. Diğer bir deyişle sağlık sigortanızın ilk yılında fıtık, omurga ve disk hastalıkları, prostat hastalıkları, böbrek taşı gibi bazı rahatsızlıklarınız teminat altında değildir. İlk yılda bu türde bir rahatsızlık ortaya çıkarsa sigorta şirketi bu rahatsızlığı izler ve takip eden yılın yenilemesinde buna ilişkin teminat verip vermeyeceğine karar verir. İlk yıl bekleme süresine tabi tutulan hastalıklar ortaya çıkmaz ise ikinci yıl teminat kapsamına dahil edilirler.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!