Sağlık Sigortası ne gibi teminatlar içerir?

Sağlık sigortası birbirinden farklı bir çok teminatı içermektedir. Genel anlamda tedavi için gerekli her türlü teminat poliçede yer alabilmektedir ancak ürünün ekonomik olması bakımından bazı teminatlar dışarıda bırakılarak veya sınırlandırılarak ürünün primi aşağı çekilmektedir. Bu şekilde daha çok kişi sağlık sigortası ile tanıştırılabilmektedir.

En geniş anlamda ayakta tedavi ve yatarak tedavi ayrımı yapılabilir. Ayakta tedavi teminatı olmayan bir poliçede hastaneye yatış yapılmaksızın gerçekleşen tedaviler karşılanmamaktadır. Bu konuya daha önce de değinilmişti.

Bu ana teminat altındaki kırılımlara bakacak olursak yatarak tedavi teminatının altında;

 

 •      1. Küçük müdahaleYoğun bakım ünite hizmeti
 •      2. Ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji gibi hastane hizmetleri,
 •      3. Yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı test ve tetkikler
 •      4. Yatış süreci içerisinde tedavinin gerektirdiği fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler,
 •      5. Tedavi kapsamında gerek duyulan ilave doktor muayeneleri,
 •      6. Doğum ve/veya hamilelik masrafları,
 •      7. Organ ve doku nakli,
 •      8. Suni uzuv,
 •      9. Ambulans hizmetleri, 
 •    10. Refakatçi masrafları,
 •    11. Oda ve yemek masrafları
 •    12. Evde bakım

 

Hastaneye yatmaksızın, ayakta tedavi esnasında alınacak sağlık hizmetlerine ayakta tedavi denir. Ayakta tedavi ile ilgili olarak poliçeye eklenebilecek teminatlar ise aşağıda yer almaktadır;

 

 •      1. Doktor muayenesi
 •      2. Tanı amaçlı laboratuvar, görüntüleme ve modern teşhis yöntemleri
 •      3. İlaç
 •      4. Fizik tedavi
 •      4. Koltuk değneği gibi yardımcı tıbbi malzeme

 

Yukarıda belirtilen teminatların poliçenizde olması kadar limitleri de önemlidir. Genelde ameliyat, kemoterapi gibi hizmetlerde limit konmazken, doktor muayenesi, fizik tedavi, ilaç gibi hizmetlere bir limit getirilebilmektedir. Ayrıca bu teminatlara sigortalı katılım payı da eklenebilmektedir.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!