Sağlık Sigortası Primini etkileyen unsurlar nelerdir?

Her sigorta da olduğu gibi sağlık sigortasında da primi etkileyen çok sayıda unsur vardır. Bu unsurlardan bazıları sigortalının taşıdığı risk düzeyini belirlerken bazıları ise sigortalının sigortacıdan istediği hizmete bağlıdır.

Sigortalının risk düzeyini belirleyen hususlara kısaca değinecek olursak; yaş, cinsiyet, meslek, yapılan işin masa başı olup olmaması, alkol ve sigara gibi sağlığı olumsuz etkileyebilecek alışkanlıklar, ailede var olan ve genetik olarak ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar, kişinin o güne kadar yaşadığı sağlık problemleri gibi hususlar belirlenecek sağlık sigortası primini doğrudan etkilemektedir.

Diğer taraftan sigorta sözleşmesindeki bekleme sürelerinin uzun olup olmaması, ürünün sadece yatarak tedaviyi mi yoksa ilave olarak ayakta tedaviyi de kapsayıp kapsamadığı, teminatlardaki limitler, yararlanılacak sağlık hizmet sunucularının çeşitliliği gibi hususlar da doğrudan primin yüksek ve düşük düzeyde çıkmasına etki eder.

Son olarak da ilk kez sigorta yaptırıp yaptırmadığınız da prim seviyesini belirlemede önemli bir girdidir. Bir önceki yıldaki sigortayı kullanım alışkanlıklarınız da yenilemede göz önüne alınır.

Yukarıda belirtilen tüm hususların her biri ayrı ayrı poliçe primine etki etmektedir. Burada akılda tutulması gereken en önemli husus ise küçük bir tutarı tasarruf etmek adına, yarın önemli bir mali yükün altına gireceğimizi hatta bazı hallerde rahatsızlığımızın tedavisinde mali nedenlerden ötürü en iyi tedaviyi alamayacağımızdır. Bu nedenle yapacağımızı tasarruflarda neyden vazgeçtiğimizi değerlendirmeliyiz.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!