Sağlık Sigortasından kimler faydalanabilir?

Sağlık sigortası nihayetinde diğer sigortalar gibi bir sözleşmeye dayanır ve bu sözleşmede kimlerin bu sigortadan yararlanabileceği belirlenir. Bir sözleşme ile bir veya birden fazla kişi sigortalanabilir. Sözleşmeye eklenen her bir kişi için yapılan risk değerlendirmesi sonucunda tespit edilen prim tutarı ödenmek kaydıyla sigortalılar belirlenir. Genellikle sigorta sözleşmesinde sigorta ettiren ile birlikte isteniyorsa aile fertleri de sigortalı olarak yer alabilir, bu kapsamda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!