Sağlık Sigortasının türleri nelerdir?
  1. Sağlık sigortası dendiğinde başımıza sağlıkla ilgili olarak her ne problem gelirse gelsin, tedavi giderimizi karşılayacak poliçe akla gelir. Ancak sağlık sigortası adı altında bir çok ürün bulunmakta olup bu ürünler genel anlamda birbirinden oldukça farklı destekler sunabilmektedir. Her biri farklı zorlukları aşmamıza yardımcı olsa da ürünler arasındaki farklılıkları bilmemiz son derece önemlidir ki böylece günün sonunda beklentimizi tam olarak karşılayan bir sağlık poliçemiz olsun.

 

Sağlık sigortalarını yatarak ve ayakta tedavi olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz.

 

  1. Yatarak Tedavi Sağlayan Ürünler

 

Önemli rahatsızlıklarda tedaviler yatarak alınır. Bu tür poliçeler yatarak tedavi gerektiren tüm önemli rahatsızlıkların tedavisinde sigortalının masraflarını karşılar.

 

  1. Ayakta Tedavi Sağlayan Ürünler

 

Bu tür poliçeler ayakta alınan tedavileri karşılar. Örneğin soğuk algınlığınız nedeniyle doktor muayenesinden geçmişseniz ve bu muayene çerçevesinde bazı tetkik ve ilaç masraflarınız olmuşsa, muayene de dahil tüm bu masrafları ayakta tedavili poliçelerden karşılayabilirsiniz. Yatarak tedavi sağlayan poliçeler bu tür masrafları karşılamaz.

 

  1. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ürünleri

 

Bu ürün yatarak ve ayakta tedaviler için alınabilir. Normal sağlık sigortasında sigorta şirketleri giderlerin tümünü karşılarken, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşmalı kurumlarda fark ücretlerini karşılar. Bu ürün SGK ile anlaşmalı olunmayan branşlarda kullanılamamaktadır. Örneğin bir özel sağlık kuruluşunun ortopedide SGK ile anlaşması yok ise bu ürün burada teminat sağlamamaktadır.

 

  1. Acil Müdahale Giderlerini Karşılayan Ürünler

 

Bu ürünler ani olarak ortaya çıkan rahatsızlıklarda yapılacak müdahaleleri karşılarlar. Aslında bu tür ürünler asistans hizmet vermektedir ve orta-uzun soluklu tedavileri karşılamak üzere tasarlanmamışlardır.

 

  1. Seyahat Sağlık Sigortası

 

Seyahat sağlık sigortası seyahatiniz esnasında ani olarak ortaya çıkan rahatsızlık ve yaralanmalar neticesinde alınan tedavileri karşılar. Burada iki ana koşul vardır; ilki rahatsızlık ani olacak diğer bir deyişle zaman içinde ilerleyerek ortaya çıkan bir rahatsızlık olmamalı. Kapsama girecek rahatsızlıklar olarak tansiyon yükselmesi, beyin kanaması, herhangi bir kaza sonucu yaralanmayı sayabiliriz. İkinci koşul ise bu ani rahatsızlığın seyahat esnasında ortaya çıkmasıdır.

 

Yukarıda bahsedilen ürünler prim tutarlarından da belli olur. Seyahat ve acil müdahale teminatı sağlayan ürünlerin primi en düşük olanlarıdır. Sonrasında yatarak tedavi ve yatarak tedavi ile birlikte ayakta tedavi sunan ürünler gelir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri ise sunduğu teminata göre yatarak veya ayakta tedavi sunan ürünlere kıyasla daha düşük prim ile sunulurken, seyahat sağlık ve acil müdahale giderlerini karşılayan ürünlere göre daha yüksek prim ile piyasada yerini almaktadır .

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!