Seyahat Sağlık Sigortası seyahatte normal sağlık sigortası gibi işler mi? Tedavi -ameliyat masraflarımı seyahat sağlık sigortasından karşılayabilir miyim?

Seyahat sağlık sigortası esas itibariyle seyahatimiz esnasında ortaya çıkabilecek beklenmedik riskleri ortadan kaldıran bir sigortadır. Bu anlamda öncelikle seyahat sağlık sigortasından faydalanabilmemiz için seyahatte olmamız gerekmektedir.

Esas itibariyle seyahat sağlık normal sağlık sigortası gibi kullanılamaz; geçici olarak kısmi koruma sağlar. İkametgaha döndükten sonra teminat kesilir. Seyahat öncesi var olan rahatsızlıkların seyahat esnasında nüksetmesi halinde devreye girmez. Bu nedenle sağlık sigortasına benzer teminatlar sunsa da kısıtlıdır.

Seyahat sağlık sigortasında bulunması gereken asgari teminatlar aşağıda belirtilmektedir;

 

  • 1.Sigortalının aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder. 

 

  • 2.Sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımı da karşılanır. 

 

  • 3.Mevcut sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna nakli sağlanır. 

 

  • 4.Taburcu olan sigortalının seyahatine devam edemeyeceğine ve seyahat başlangıcında dönüş için planlanan taşıma aracının (kendi aracı, otobüs, uçak gibi) sigortalının sağlık durumuna uygun olmadığına tedaviyi tamamlayan doktor tarafından karar verilirse, Sigortal poliçe koşulları çerçevesinde tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli ile ilgili giderleri karşılayacaktır. 

 

  • 5.Sigortalının aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Cenazenin talep edilen adrese nakli temin edilir ve oluşan masraflar karşılanır. 

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!