Sigorta çok önemlidir, ancak sigorta yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?

Sigorta bilindiği üzere, benzer riskleri taşıyan kişilerin ödedikleri primlerle oluşturulan fondan, teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen zararı karşılamaya dönük bir sistemdir. Bu tamamen gönüllülük esasına göre sigortalanan kişilerin dahil olduğu sistemdir. Ancak zaman zaman kamu otoritesi bazı sigortaların zorunlu olarak yapılmasını şart koşabilmektedir.

Gönüllülük esasına göre dahil olduğumuz kasko, konut, sağlık sigortası gibi ürünlerde özel olarak dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Beyan, vade, kapsam gibi. Bu ve benzer hususlarda yapacağımız hatalar, ileride geri dönülmez zararlara katlanmak mecburiyetinde bırakabilir sigortalıları. Bu gibi durumlar da kısa vadede sigortalıları, orta ve uzun vadede ise sigortacılığı olumsuz etkilemektedir.

Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için zamanında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!