Sigortacılık Genel Müdürlüğü Eğitim Programları

 

Sigorta sektöründe var olan işgücü niteliğinin artırılması; sigorta sektörü paydaşlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri organize etmek ve ilgililerle buluşturmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Vakfımızın eğitim programları arasında, kamu kurumları ile koordineli olarak düzenlenen eğitim ve çalıştaylar önemli bir yer tutmaktadır.

Bahse konu eğitimler bir taraftan teknik anlamda sigorta sektörüne katkı sağlaması, diğer taraftan kamu otoritesinin konuya ilişkin görüş ve tutumunun anlaşılması nedeniyle sigorta sektörü açısından son derece önemlidir.

Bu çerçevede Nisan-Mayıs ayları içerisinde, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin konularda eğitim programları planlanmıştır. Bahse konu eğitim programlarına ilişkin kayıt alınmaya devam eden başlılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Eğitim isimlerini tıklayarak detayına gidebilirsiniz.

 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü Eğitim Programları

Eğitim

Eğitim Tarihi

Saat

Eğitmen

Türkiye Sigortacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi ve Solvency 2

 22 Mayıs 10.00-17.00

Emine Olcay Güz - Hazine Uzmanı

Katılım Sigortacılığı (Tekaful Sigortası) İlkeleri, Türkiye’de Gelişim Süreci ve Mevzuat Çalışmaları

22 Mayıs

10.00-16.00

Yasin LAÇİNBALA - Hazine Uzmanı

Türkiye’de Hayat Sigortacılığı Ve Gelecek İçin Perspektifler

23 Mayıs

13.00-17.00

Abdulgaffar ERBEK - Hazine uzmanı

Otomatik Katılım Sistemi ve Güncel Gelişmeler

24 Mayıs

10.00-17.00

Emel TÖZER - Hazine Uzmanı

SGS Sistemi ve Uygulamaları

26 Mayıs

13.30-16.30

Hüseyin KİRİŞ - Hazine Uzmanı

Finansal Muhasebe ve Uygulamaları

29 Mayıs

13.00-17.00

Fatih UYSAL - Hazine Uzmanı

Sigorta Şirketlerinin Mali Bünyelerinin Analizi 30 Mayıs 10.00-16.00 Pelin ÖZBEK - Hazine Uzmanı

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!