Tasarruflarımı Bireysel Emeklilik Sisteminde mi yoksa Birikimli Hayat sigortasında mı değerlendirmeliyim?

Tasarruf kişiler ve ülkeler açısından en önemli ekonomik hususların başında gelir. Tasarrufta bulunabilmek ise kolay değildir; bir disiplin ve düzenli alışkanlıkları gerektirir. Sigorta ve bireysel emeklilik sistemi hem küçük tutarları biriktirerek önemli tasarrufların elde edilmesini sağlar; hem de önemli devlet teşvikleri vardır.

Teşvik konusuna başka bir paylaşımda değineceğimiz için birikimli hayat sigortasına geri dönelim. Öncelikle birikimli hayat sigortasını doğru bir şekilde konumlandırmakta fayda var. BES varken neden birikimli hayat sigortası alınmalı? BES uzun vadeli bir tasarruf aracıdır. Kişiler asgari 10 yıl sistemde kalmadan ve 56 yaşını doldurmadan sistemden ayrılmaları azami faydayı sağlamalarını engelleyecektir. Bu nedenle tasarruflarınızı uzun vadede ihtiyaç duyacaklarınız ve orta ve kısa vadede ihtiyaç duyacaklarınız şeklinde ikiye ayırmak son derece faydalıdır. Uzun vadeli tasarrufları Bireysel Emeklilik Sisteminde, orta ve kısa vadeli tasarrufları ise Birikimli Hayat Sigortasında gerçekleştirmeniz yararınıza olacaktır. Mesela çocuğunuz için 15 yıl sonra ihtiyaç duyacağınız bir tasarruf için Birikimli Hayat Sigortası tercih edilmelidir. Ancak 35 yaşında bir kişinin emeklilik dönemlerinde hayat standardını aşağıya çekmemek için yapacağı tasarrufta BES’i tercih etmesi son derece akıllı bir davranış olacaktır.

Bu şekilde yapılacak bir konumlandırma, tasarruflarımızdan azami faydayı elde etmemize imkan tanıyacaktır. Diğer taraftan şu ayrımın da bilinmesinde önemli fayda var. Bireysel Emeklilik Sisteminde ödenen tutara katkı payı; birikimli hayat sigortasında ise prim denir. BES’te katkı payının tamamına yakını sizin adınıza yatırıma yönlendirilirken, hayat sigortasında kesintiler dışında risk primi vardır. Risk primi hayat sigortalısı hayatını kaybettiğinde ölüm tazminatı olarak poliçede belirtilen kişilere ödenecek olan ölüm tazminatıdır. Bu nedenle ödenecek primin ne kadarının vefat tazminatı için ödenecek prim; ne kadarının ise birikime gidecek olan prim olduğunun öğrenilmesinde fayda var. Böylece adınıza biriktirilen tutarı başlangıçta öğrenmiş olur; arzu ettiğiniz risk primi ve birikim seviyelerini belirleme imkanına sahip olursunuz. 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!