Temel Sigortacılık Seviye Belirleme Sınavı (Sertifikalı)

Sigorta ve emeklilik şirketi çalışanları ile sigortacılıkla ilgili bölümlerde yüksek öğrenimine devam eden veya yeni mezun olmuş kişilere yönelik olarak oluşturulan bu sınavla hedef kitlenin sigorta alanında yetkinliğini ortaya koymasına imkan hazırlanmaktadır. Böylelikle, sigortacılık bölümü mezunları öğrenimleri süresince biriktirdiklerini ortaya koyabilirken, sigorta şirketi çalışanları ise performans kriterlerinin yanında teorik anlamda yeterliklerini yönetimlerine sunabileceklerdir.

Sınav iki bölüme ayrılmış olup toplam 80 sorudan oluşmaktadır. Bu sınav ile sınava giren kişilerin temel sigortacılık bilgisi test edilirken, ikinci bölümde ise seçilen sigorta branşındaki yeterlikleri ölçümlenmektedir. İlk bölümde 50 Temel Sigortacılık Bilgisi sorusu sorulurken; ikinci bölümde seçilen branş bazında 30 soru bulunmaktadır. Yalnızca 50 soruluk Temel Sigortacılık Bilgisi bölümünden de sınava girilmesi mümkündür. İlk bölümün süresi 60; ikinci bölümün süresi ise 40 dakikadır.

Sınav sonucunda katılımcılara sınavı geçtiklerine dair sertifika verilmekte olup sertifikanın geçerlilik süresi 2 senedir.

Sınava girmek için herhangi bir koşul bulunmamaktadır.

Sınav sonrası sorular ve yanıtları paylaşılmayacaktır.

Sınav ücreti birinci bölüm için 80 TL; her iki bölüm içinse 120 TL'dir.

25 Kasım 2018 Pazar günü saat 10.00'da TSEV'de gerçekleşecek sınava başvuru için egitim@tsev.org.tr adresine e-mail atabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!