Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, diş hekimleri de dahil olmak üzere, tüm hekimlerin mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara ilgili olarak yapılan tazminat taleplerini, poliçede belirlenen limitler dahilinde karşılar. Hekimlerin, son 10 yıllık mesleki faaliyetleri nedeniyle kusurlu olarak neden oldukları zararlar, bu sigortadan karşılanır. Tüm hekimlerin bu sigortayı alması zorunludur.

Bu sigortada hekimler dört ayrı risk grubuna ayrılmışlardır. En düşük risk grubu 1 iken, en riskli grup 4’üncü gruptur. Olay başına 1. risk grubunun azami teminat bedeli 200.000 TL iken; 2. risk grubu 400.000 TL, 3. risk grubu 600.000 TL ve 4. risk grubu ise 800.000 TL’dir. Birden çok hatalı tedavinin gerçekleşmesi sonucunda bir poliçeden en fazla 1.800.000 TL tutarında tazminat ödenebilir. Tazminat tutarına maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderleri dahildir.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!