Vefat teminatı veren hayat sigortası priminin tamamını; birikimli hayat sigortası priminin ise %50’sini vergiden düşebileceğinizi biliyor musunuz?

Kendi isteğimizle veya bir kredi kullandığımızda talep üzerine satın aldığımız hayat sigortasında çok önemli bir detay maalesef bilinmemektedir. Kendi adımıza veya eş ve çocuklarımız adına ödediğimiz primi vergi matrahımızdan düşerek primin bir kısmını geri alma hakkımız bulunmaktadır. Bu kanunla düzenlenmiş; hayat sigortasını teşvik etmek amacıyla tanınmış bir haktır.

Hayat sigortasında primi vergi matrahından düşerken en önemli ayrım, poliçenin birikim unsurunu içerip içermediğidir. Eğer poliçe birikimli hayat değil ise; diğer bir deyişle sadece ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik gibi risklere teminat sağlıyor ise primin tamamını vergi matrahından düşebiliyoruz. Ancak poliçe priminin bir kısmı bizim adımıza biriktiriliyorsa primin yarısını vergi matrahından düşebiliyoruz.

Vergi matrahından düşeceğimiz prim, aylık brüt ücretimizin %15'ini ve aylık brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamalıdır. Serbest meslek sahipleri de birikimli hayat sigortası priminin yarısını; diğer hayat sigortası primlerinin ise tamamını düşebilmektedir. Beyan döneminde hayat sigortası poliçeleri için ödenen primleri beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahından indirebilir. Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilmelidir.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!