Yeni değer esaslı sigorta nedir?

Bilindiği üzere hasar olduğunda sigortalı şeyin piyasada işlem gören fiyatı dikkate alınır. Diğer bir deyişle sigortalı şey yanmış ise sigorta tazminatı olarak sigortalı şeyin piyasa fiyatı ödenir.

Ek sözleşme ile faydalanılabilen yeni değer esaslı sigortalarda ise ( eskime, aşınma veya yıpranma (kullanma) payı için poliçede belirtilmiş olan azami oran veya yaşın aşılmamış olması kaydıyla) sigorta konusu eşyanın rizikonun gerçekleşmesi anındaki yeni değeri (nakliye, montaj, gümrük, vergi, resim, harç, plaka vs. masrafları dâhil olmak üzere yenisinin ikame bedeli) dikkate alınır.

Yeni değer esaslı sigortalarda gerçekleşen kısmi hasarlarda ise eskime, aşınma veya yıpranma (kullanma) payı düşülmez.Ancak, şirketin, eksik sigorta, sovtaj ve belirgin teknoloji farkından kaynaklanan indirim hakları saklıdır.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!