Avrupa Birliği Sigorta Müktesebat Rehberi


Avrupa Birliği Sigorta Müktesebat Rehberi

Yayın No : TSEV-20

Yayın Tarihi : Kasım 2006

Sayfa Sayısı : 32

Fiyatı : 30 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN

Uyarı! STOKTA MEVCUT DEĞİL

2005 yılı, 3 Ekim’de başlayacak müzakereler nedeniyle, yaklaşık 50 yıldır devam eden AB-Türkiye ilişkileri sürecinde, önemli bir yıl olarak yer alacaktır.

 

Bu tarihten itibaren, Türkiye, sigortacılığın yer aldığı hizmet sunumu serbestisi başlığının da içlerinde bulunduğu 35 ayrı başlıkta, AB ile müzakere masasına oturacak ve AB’ye uyumlu/uyumsuz tüm mevzuatımız tespit edilerek, uyumsuz mevzuatların uyumlu hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Türkiye’de kurulmuş ve faaliyette bulunan tüm sigorta ve reasürans şirketlerinin gelişimi, rekabetçi hale getirilmesi vb. konularda çalışmalar yapan Birliğimiz, sigorta sektörünün müzakere sürecine etkin ve verimli şekilde hazırlanabilmesi ve bu sürecin en kısa sürede tamamlanarak, Türk sigorta sektörünün, AB sigorta sektörüyle uyumlu ve rekabet edebilir hale gelmesi için çalışmalarına şimdiden başlamıştır.
Bu çalışmalarımızdan biri olan “Avrupa Birliği Sigorta Müktesebat Rehberi”nde, AB’nin son derece karışık ve dağınık olan sigorta müktesebatı, başlıklar halinde özetlenerek, gerek sigorta şirketlerimize gerekse sektörün diğer aktörlerine daha anlaşılır şekilde, bir el kitabı olarak sunulmuştur.

Çalışmanın “Avrupa Birliği’ne Genel Bakış” başlıklı birinci bölümünde, Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi, genişleme süreçleri ve geçmişten bugüne Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, süreci etkileyen temel gelişmeler ışığında ele alınmıştır.

Rehberin “Avrupa Birliği Tek Sigorta Piyasası” başlıklı ikinci bölümünde ise, Avrupa Birliği’nde sigortacılığın kısa tarihçesi, hukuki dayanağı ve yasal düzenlemelere ilişkin genel bilgiler verilmiştir.

“Sigortacılığa ilişkin Avrupa Topluluğu Müktesebatı” başlıklı üçüncü bölüm, sigorta sektörünü ilgilendiren Avrupa Birliği mevzuatının özetlerine ayrılmış olup sektörümüze Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine ilişkin genel bir çerçeve sunulması hedeflenmiştir. Bu bölümde Avrupa Adalet Divanı’nda sigortacılığa ilişkin olarak karara bağlanan davalardan örnekler de sunulmuştur.

Çalışmanın dördüncü bölümü ise, “Avrupa Birliği 2004 Yılı Genişlemesi ve Sigorta Sektörü” başlığını taşımakta olup, bu bölümde Avrupa Birliği’nin müzakere süreci mercek altına alınmış ve sürecin aşamalarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Bunun ardından, Avrupa Birliği’ne üyelikleri 1 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen 10 ülkenin (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Malta, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya) müzakere süreçlerinde sigortacılık alanındaki pozisyonları, geçiş süreci veya istisna taleplerinde bulunup bulunmadıkları ve sigorta sektörlerinin bugünkü durumları incelenmiştir.

Rehberimizin sigorta sektörünün gelişimine katkısı olması dileğiyle…

Doç. Dr. Suna OKSAY
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Genel Sekreter YardımcısıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!