Avrupa Birliği Tek Reasürans Piyasası ve Türkiye’nin Uyumu


Avrupa Birliği Tek Reasürans Piyasası ve Türkiye’nin Uyumu

Yayın No : TSEV-38

Yayın Tarihi : Ağustos 2009

Sayfa Sayısı : 303

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Avrupa Birliği ile 2005 yılında başlayan müzakereler sadece Türkiye- AB ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olmaktan öte hukuksal, ekonomik, mali ve sosyal yapımızın ve ilgili mevzuatlarımızın AB ile uyumlu hale getirilmesi yönünde çalışmaları başlatmıştır.

 

Türk sigorta sektörü, özellikle yeni Sigortacılık Kanunu ve ilgili son düzenlemelerle birlikte mevzuat olarak AB Tek Sigorta Piyasası’na uyum konusunda eksikliklerini tamamlama konusunda önemli adımlar atmıştır. Bununla birlikte, Tek Sigorta Piyasası’na kıyasla AB düzeyinde daha kısıtlı bir entegrasyon yaşayan Tek Reasürans Piyasası’na Türkiye’nin uyumu daha sınırlı kalmıştır. Bu durumun önündeki en önemli engellerden birisi, Türkiye’de, sigorta ile aynı mevzuat yapısı altında düzenlenip denetlenen reasürans faaliyetlerine has bazı unsurların, bu yapı sonucunda düzenleme kapsamı dışında kalması ve belli konularda yasal boşlukların olmasıdır.

Türkiye’de kurulmuş ve faaliyette bulunan tüm sigorta ve reasürans şirketlerinin gelişimini ve daha rekabetçi hale getirilmesini destekleyen ve bu amaçla çalışmalarda bulunan Vakfımız, Türk sigorta sektörünün AB’ye uyumlu ve rekabet edebilir hale gelmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınlarımızın 16ncısını ayırdığımız “Avrupa Birliği Tek Reasürans Piyasası ve Türkiye’nin Uyumu” isimli yayınımızda, ilgili direktif ve seçilen ülke uygulamaları çerçevesinde AB Tek Reasürans Piyasası’nda yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin bu sürece uyumu ele alınmaktadır. Aynı zamanda reasüransa ilişkin kavramsal çerçeveyi de çizen çalışma, dünya reasürans piyasaları ile uluslararası reasürans düzenleme ve denetleme kuruluşları hakkında bilgiler sunmaktadır.

Sigorta ve reasürans şirketleri ile birlikte sigorta sektöründeki birçok farklı aktörü yakından ilgilendiren bu çalışmanın, ilgili tüm taraflara faydalı olmasını ve Türkiye’nin AB’ye uyum sürecine katkı sağlamasını dilerim.
Saygılarımla,

Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL 
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı MüdürüPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!