Avrupa Birliği ve Sigorta Sektöründe Denetim


Avrupa Birliği ve Sigorta Sektöründe Denetim

Yayın No : TSEV-23

Yayın Tarihi : Ocak 2007

Sayfa Sayısı : 242

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Finansal piyasaların küreselleşmesiyle birlikte, çok uluslu şirketlerin sayısının artması ve son yıllarda Enron, Worldcom, Parmalat gibi şirketlerde yaşanan muhasebe kayıtlarına ilişkin skandallar, şirketlerin mali görünümlerini doğru, anlaşılır ve tarafsız şekilde yansıtan finansal raporların önemini arttırmış ve finansal raporlama alanında uluslararası standartların oluşturulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

 

Finansal raporların doğruluğunun ve yasal düzenlemelere uygunluğunun test edilmesi için ise, uluslararası denetim standartlarının uygulanmasına büyük önem verilmiştir. Bu çerçevede, uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğu sağlamak üzere gerek denetime gerekse denetçilere ilişkin belirli normlar getirilmiş ve denetimin uluslararası düzeyde belirlenen standartlara göre yapılması amaçlanmıştır.

Son yıllarda gerek uluslararası alanda, gerekse Türk sigorta sektöründe denetim ilkelerinin büyük önem taşıyor olması nedeniyle, Birliğimizce, sigorta sektöründe denetimin kimler tarafından, hangi kurallara göre ve nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler içeren ve bu alanda kavram karmaşasını gidermeyi amaçlayan bu kitap hazırlanmıştır.

Kitapta, gerek Birliğimizin gözlemcisi olduğu Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından sigorta sektöründe kamu denetimine ilişkin olarak oluşturulan küresel standartlar, gerekse Avrupa Birliği’nde ve ülkemizde sigorta sektöründe kamu denetimine, bağımsız denetime ve iç denetime ilişkin oluşturulan kurum, kuruluş ve standartlar açıklanmaktadır.

Kitabımızın konuyla ilgilenen herkese faydalı olmasını dileriz.
Saygılarımla,

Doç. Dr. Suna OKSAY 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Genel Sekreter YardımcısıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!