Avrupa Birliğinde Sigorta Aracıları


Avrupa Birliğinde Sigorta Aracıları

Yayın No : TSEV-22

Yayın Tarihi : Aralık 2006

Sayfa Sayısı : 202

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Sigorta sektörü ekonomik büyümede temel bir öneme sahiptir. Yapılan akademik çalışmalarda, hayat ve hayat-dışı sigorta şirketlerinin milli gelir artışı üzerinde çok büyük bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

 

Sigorta sektörünün ekonomik büyümeye katkısını arttırabilmek için, sektörün tüm aktörlerine büyük görevler düşmektedir. Bu aktörlerin en önemlilerinden biri de sigorta aracılarıdır. Bu itibarla, Birliğimiz sigorta şirketleri kadar sigorta aracılarının da gelişiminin arttırılması amacıyla bazı çalışmalar yapmaktadır. 24 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen Il.Ulusal Sigorta Sempozyumu kapsamında yer alan “Sigorta Sektörünün Rekabet Gücünün Arttırılmasında Aracıların Rolü” başlıklı oturumda bunlardan biridir.

Bu kapsamda, Birliğimizin bir diğer çalışması olan “Avrupa Birliği’nde Sigorta Aracıları” başlıklı bu kitap da sigorta şirketleri ile sigorta yaptırmak isteyen müşteriler arasında önemli bir bağ oluşturan aracıları ele almıştır. Çalışmada sigorta aracıları ve aracıların sigorta piyasasındaki rolüne ilişkin genel bir çerçeve çizilmiş, bunu takiben Avrupa Birliği’nde sigorta aracılığı faaliyetleri ile bu faaliyetleri düzenleyen ve “Sigorta Aracıları Direktifi” olarak da bilinen 2002/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ana noktalarıyla ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise 25 Avrupa Birliği üyesi devlette sigorta aracılığı faaliyetlerini düzenleyen kurallara ilişkin bilgiler verilmiş, bu ülkelerin 2002/92/EC sayılı Direktifi iç hukuka aktarıp aktarmadıkları ve halen yürürlükte bulunan düzenlemeler konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Çalışmanın ilgilenen herkese faydalı olmasını dilerim.
Saygılarımla,

Doç. Dr. Suna OKSAY 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Genel Sekreter YardımcısıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!