Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü – I. Ulusal Sigorta Sempozyumu


Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü – I. Ulusal Sigorta Sempozyumu

Yayın No : TSEV-04

Yayın Tarihi : Mayıs 2005

Sayfa Sayısı : 408

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük önemi olan sigortacılık sektörünün, rekabet seviyesinin artırıla bilmesi açısından, gelişmiş ülkelerin ve ülkemizin sigorta sektörünü inceleyen ve Türk sigorta sektörünü gelişmiş ülkeler ile mukayese ederek, gelişimi için çözüm önerileri sunan araştırmaların ve toplantıların yapılması büyük önem arz etmektedir. Yapılacak bu araştırma ve toplantılar, bir yandan sektörün rekabet gücünü artırırken, diyer yandan, Avrupa Birliği ile Türkiye arası da Ekim 2005’te başlayacak tam üyelik müzakereleri çerçevesinde; sigorta sektörünün Avrupa Birliği’ne uyumun sağlanabilmesi açısından da faydalı olacaktır.

 

Bu çerçevede, Birliğimizin düzenlediği “I.Ulusal Sigorta Sempozyumu”,vergi uygulamaları, risk ve denetim, mali tablolar ve finansal raporlama standartları, aktüeryal analiz gibi sektör için öncelikli olan konularda, sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışından uzmanların, bürokratların, akademisyenlerin ve sektörün üst düzey yöneticilerinin, gerek konuşmacı ve gerekse dinleyici olarak yer aldığı sempozyum, sağlanan büyük katılım ile sektör sorunlarının tartışmasına zemin oluşturarak, önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Bu kapsamda, Birliğimizin hazırladığı bu kitap, söz konusu sempozyumda, akademisyen, bürokrat ve uzmanlarımızın sunduğu değerli tebliğlerden, sempozyuma katılanların olduğu kadar, katılmayan kişilerin de yararlanabilmesi amacıyla yayımlanmıştır. Kitabımızın, sigorta sektöründeki en önemli eksiklerden biri olan yazılı doküman ihtiyacını karşılaması açısından büyük önem taşıdığını düşünmekteyim.

Sektörümüze ve sektörle ilgili olan herkese yararlı olması dileğiyle…

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Suna OKSAY
Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı



Platformunuzu seçin ve Paylaşın!