Doğal Afet Riskleri için Sigorta ve Reasürans – I. Uluslararası Sigorta Sempozyumu


Doğal Afet Riskleri için Sigorta ve Reasürans – I. Uluslararası Sigorta Sempozyumu

Yayın No : TSEV-17

Yayın Tarihi : Temmuz 2006

Sayfa Sayısı : 424

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Türk sigorta sektörünün, rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve istikrarlı bir büyümeyi başarabilmesi, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki tüm platformlarda temsil edilmesi, Birliğimizin ve sektörün tanıtımının yapılması ve kurulan ilişkilerinin geliştirilmesi için, Birliğimiz 2004 yılının sonundan itibaren, sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin hükümet temsilcileri, bürokratlar, akademisyenler, sektör yöneticileri ve yabancı uzmanlarla tartışılacağı ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslar organize etmeye başlamıştır.

 

Bu faaliyetler kapsamında, Birliğimizce, Dünya Bankası’nın, sigorta sektörüne yönelik çalışmalar gerçekleştiren üst düzey temsilcilerinin I. Ulusal Sigorta Sempozyumu’na davet edilmesi üzerine, sempozyumun başarısından etkilendiklerini belirten yetkililer, Birliğimiz ve Dünya Bankası işbirliğinde bir uluslararası konferans düzenlenmesi teklifinde bulunmuşlardır. İkili temaslar sonucunda, 8-9 Aralık 2005 tarihlerinde, “Doğal Afet Riski için Sigorta ve Reasürans” konulu I. Uluslararası Sigorta Sempozyumu, Dünya Bankası ile Birliğimizin işbirliği içerisinde organize edilmiştir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 100 yabancı ve Türkiye’den yaklaşık 150 yerli sigortacı ve reasürör, reasürans brokeri, karar alıcı, doğal afet fonu yöneticisi, ilgili kurum temsilcisi ve akademisyenin katıldığı konferansta, sigorta ve reasürans sektörleri ile özel sektör işbirliğinde dünya çapında doğal afet risk yönetim sistemleri oluşturulması konusu da kapsamlı olarak ele alınmıştır. Sempozyuma; Çin, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Tayvan, İran, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den birçok konuşmacı katılarak, ülkelerinde doğal afet riskini finanse etmek ve ev sahiplerine basit sigorta ürünleri sunmak için geliştirilen yöntemler konusunda sunum yapmışlardır.

“Doğal Afet Riski için Sigorta ve Reasürans” konulu sempozyum, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan doğal afetler ve bu afetlerin finansmanı konusunun uluslararası alanda ele alınması ve ülkelerin deneyimlerinin paylaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla Birliğimiz, sempozyumda yapılan sunumların daha fazla sayıda kişiyle paylaşılabilmesi amacıyla bu kitabı hazırlamıştır.

Birliğimizin Dünya Bankası ile işbirliği içinde düzenlediği, “Doğal Afet Riski için Sigorta ve Reasürans” konulu TSRÞB 1.Uluslararası Sempozyumu’nda sunulan tüm tebliğlerin yer aldığı Kitabımızın konuyla ilgilenen herkese faydalı olmasını diliyoruz.

Doç. Dr. Suna OKSAY
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Genel Sekreter YardımcısıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!