En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-ekonomik Yansımaları


En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-ekonomik Yansımaları

Yayın No : TSEV-26

Yayın Tarihi : Temmuz 2007

Sayfa Sayısı : 282

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Şüphesiz ki sosyal sigortalar; istihdam niteliğinin arttırılmasında, toplumun geleceğini güvenceye almakta ve bireylerin yaşam standartlarını artırmada önemli bir role sahiptir. Gelişmeyi hedefleyen bir ülkenin sosyal güvenlik imkânları; sistem dahilindeki bireylerin refah standartlarını korumaya yönelik olmalıdır. Bu bağlamda; ülkemizde geçmiş yıllarda uygulanan sosyal güvenlik sisteminde uygulanan politikalar sonucu sistemin geldiği son noktada iyileştirme amacıyla yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle, mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi’nde uygulanacak reformlar, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı” adı altında, “5510 sayılı Kanun” başlığında, 1 Ocak 2008’de yürürlüğe girmek üzere 31 Mayıs 2006’da yasalaşmıştır.

 

Bütçede kapladığı yer sebebiyle ekonomi üzerindeki etkisi dikkate alındığında Sosyal Güvenlik Sistemi’nin durumuyla ilgili çalışmaların ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilinçten hareketle Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, Sigorta Araştırma ve İnceleme Dizisi’nin bu sayısında Sosyal Güvenlik Sistemi’nde yapılan reformu dikkate almıştır. Sistemin güncel durumunu ve reform uygulamaları sonucunda oluşacak muhtemel sonuçların ele alındığı kitabımızın birinci bölümünde Sosyal Güvenlik Sistemi’nin finansman problemi ve sonuçları; ikinci bölümünde sosyal güvenlik reformu; üçüncü bölümde sosyal güvenlik reformunun muhtemel sonuçları ve dördüncü bölümde de sosyal güvenlik reformunun ekonomik yansımaları incelenmiştir. Sosyal Güvenlik Sistemi’nin geleceğiyle ilgili bir bakış açısı sunmak amacıyla hazırlanan bu kitabın, süreçle ve konuyla ilgilenen herkese faydalı olmasını dilerim.
Saygılarımla,

Doç. Dr. Suna OKSAY
Türk Sigorta Enstitüsü MüdürüPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!