Mortgage Sigorta Ürünleri – Konut Finansmanı Kanunun Tasarısının Değerlendirilmesi


Mortgage Sigorta Ürünleri – Konut Finansmanı Kanunun Tasarısının Değerlendirilmesi

Yayın No : TSEV-18

Yayın Tarihi : Temmuz 2006

Sayfa Sayısı : 189

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Konut finansman kurumlarının, konut sahibi olmak için kredi talep eden bireylere verdikleri uzun vadeli kredilere, İpoteğe Dayalı Konut Kredileri (Mortgage) denilmektedir. Bu tür kredilerde, finansman kurumları krediyi verirken, kredi konusu konutlara ipotek tesis ederek, kredilerini teminat altına alırlar. Bu özelliğiyle, bu krediler, ödünç alanın sözleşmedeki ödemeleri yapmaması durumunda, ödünç verene borçla ilgili rehnin paraya çevrilmesi yoluyla, alacağını tahsil etme hakkı verir. İpoteğe dayalı konut kredilerini, diğer kredilerden ayıran en önemli özellik, ipotek kredileri karşılığında alınan ipoteklere dayalı olarak çıkarılan menkul kıymetlerin alınıp satıldığı, sisteme fon sağlanmasına yardımcı olan ikincil piyasalardır.

 

ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede uzun zamandan beri uygulanmakta olan mortgage sistemine ilişkin olarak yakın dönemde ülkemizde de çalışmalar gerçekleştirilmiş ve SPK tarafından hazırlanan “Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” taslağı bir takım değişikliklere uğrayarak TBMM’ye sevk edilmiştir. Söz konusu taslak, halen Genel Kurul gündeminin üst sıralarında yer almaktadır.

Birliğimiz, 2006 yılı içinde yasalaşması beklenen taslağa ilişkin TBMM’de sürdürülen çalışmalara aktif olarak katılmış, ayrıca ABD ve AB ülkelerinde sistem kapsamında ihtiyaç duyulan sigorta ürünlerine ilişkin çalışmalar da gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, Mortgege sistemini ve sistemde sigorta sektörünün rolünü tartışmak üzere Birliğimiz tarafından 8 Şubat ve 31 Mart tarihlerinde iki adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda sunulan tebliğlerin ve yapılan konuşmaların toplantılara katılma fırsatı bulamayan sektör temsilcilerine ve tüm ilgililere aktarılabilmesi amacıyla yayınladığımız bu kitabın konuyla ilgilenen herkese faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Suna OKSAY
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Genel Sekreter YardımcısıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!