Mortgage ve Mortgage Sigortaları


Mortgage ve Mortgage Sigortaları

Yayın No : TSEV-21

Yayın Tarihi : Kasım 2006

Sayfa Sayısı : 185

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Mortgage sistemi, gerek kişilerin konut sahibi olmalarını kolaylaştırması gerekse finansal derinleşmeye sağlayacağı olumlu katkılar nedeniyle son derece önemli bir finansman yöntemidir. Nitekim, finansal derinleşmenin başta gelen göstergelerinden birinin finans sektörü tarafından yaratılan fonların reel kesime aktarılma oranı, bir diğerinin ise birincil ve ikincil piyasalardaki ürün ve araç çeşitliliği olduğu dikkate alındığında, mortgage sistemi ile birlikte ekonomide önemli bir hareketlenme yaşanacağı söylenebilir. Bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, mortgage sistemi devlet tarafından da teşvik edilmekte ve vergisel düzenlemeler başta olmak üzere bu sisteme çeşitli avantajlar sağlanmaktadır.

 

Sigorta şirketleri, mortgage sistemindeki riskleri teminat altına alarak sistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaları, faiz ödemeli kredilerde birikime yönelik ürünlerle anapara ödemelerini teminat altına almaları ve yatırımcı rolü üstlenerek ikincil piyasalarda fon alıp satmaları dolayısıyla sistemin en önemli oyuncuları arasında yer almaktadır.

Bir süredir, gelişmiş ülkelerdekine paralel bir mortgage sisteminin ülkemizde de kurulmasına yönelik alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan kanun taslağı, çeşitli değişikliklerle hükümet tasarısı olarak TBMM’ye sevk edilmiş olup halen Genel Kurul gündeminin üst sıralarında beklemektedir. Tasarıda, sigorta ile ilgili düzenlemeler ikincil mevzuata bırakılmakta ve konut finansmanı işlemlerinin gerektirdiği sigorta sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemeye Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin görüşlerini de almak suretiyle Hazine Müsteşarlığı’nın yetkili olduğu ifade edilmektedir. Birliğimiz, mortgage sisteminde kullanılan belli başlı sigorta ürünlerinin incelenmesi ve söz konusu ürünlere ilişkin yasal çerçevenin hazırlanması amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Ülkemizde mortgage konusundaki çalışmalar devam ederken, mortgage sistemi ve mortgage sigorta ürünlerine yönelik olarak genel bir bilgi vermek amacıyla hazırladığımız bu kitabın, süreçle ilgili olan herkese faydalı olmasını dilerim.
Saygılarımla,

Doç. Dr. Suna OKSAY 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Genel Sekreter YardımcısıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!