Sigorta Araştırmaları Dergisi Sayı 10


Sigorta Araştırmaları Dergisi Sayı 10

Yayın No : SAD-10

Yayın Tarihi : Aralık 2013

Sayfa Sayısı : 234

Fiyatı : 350 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Değerli akademisyenler ve uzmanlar,

 

Ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük önemi olan sigortacılık sektörünün gelişimi ve rekabet seviyesinin artırılması için, atılacak adımlardan biri de, sigorta konusunda yapılan çok çeşitli ve kapsamlı çalışmaların sayısının artırılmasıdır.

Temel görevi, istihdamın niteliğinin ve verimliliğinin artırılması olan Vakfımız da, bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. TSEV, sektörel bilgilerin, verilerin erişilebilir ve paylaşılabilir hale getirilmesi amacı ile araştırmalar yapmakta, telif ödenmesi ve kaynak desteğiyle de araştırma yapılmasını teşvik etmekte ve yayınlar çıkarmaktadır.

Bu yayınlardan biri “Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları Dizisi’dir”. Bu Dizideki kitaplar kapsamında, gelişmiş ülkelerin ve ülkemizin sigorta sektörlerini mukayeseli olarak inceleyen araştırmalar ile sektörün gündemindeki konuları ele alan çalışmalar yer almaktadır.

Bir diğer yayın dizimiz ise “Konferans Kitapları Yayınları Dizisi’dir”. Bu Dizi, Vakfımızca düzenlenen Ulusal ve Uluslararası toplantıların sunumlarının yer aldığı kitaplardan oluşmaktadır.

Vakfımızın yayınladığı dergisi ise, sizinle bu yazıyı paylaştığım “Sigorta Araştırmaları Dergisi’dir-SAD”. Bu dergi, sektör gündemindeki teknik ve/veya teorik konuların incelendiği bir kaynak niteliğinde olup “Sigortacılık” alanında Türkiye’nin ilk ve tek hakemli dergisidir.

SAD’ın bu sayısı, Vakfımızca, Başkent Üniversitesi I. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi’ni desteklemek amacıyla, Kongre’de sunulan tebliğlere ayrılmıştır. Kongrede sunulan ve dergimizde yayımlanması için başvuran eser sahiplerinin tebliğleri, dergi yazım kuralları çerçevesinde, SAD Hakem Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve hakem sürecinden geçen ve bilimsel nitelikte bulunan eserler, bu özel sayımızda basılmıştır.

Sektörün gelişimine önemli katkıları olduğunu düşündüğüm bu araştırmalar, sizlerin bilgi ve deneyimlerinizi aktaracağınız araştırmalarınızla zenginleşecek ve sigorta sektörünün bugününün gelecek nesillere ulaşması yolunda büyük katkı sağlayacaktır.

Dergimizin okuyuculara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Suna Özyüksel
TSEV MüdürüPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!