Sigorta Araştırmaları Dergisi Sayı 2


Sigorta Araştırmaları Dergisi Sayı 2

Yayın No : SAD-2

Yayın Tarihi : Temmuz 2006

Sayfa Sayısı : 284

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük önemi olan sigortacılık sektörünün, rekabet seviyesinin artırılabilmesi için, gelişmiş ülkelerin ve ülkemizin sigorta sektörünü inceleyen ve Türk sigorta sektörünü gelişmiş ülkeler ile mukayese ederek, sektörün gelişimi için çözüm önerileri sunan araştırmaların yapılması büyük önem arz etmektedir.

 

Temel görevleri; “Sigortacılık mesleğinin ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak”, “Yurtiçinde ve dışında sigortacılığa ait gelişmeleri izleyerek toplayacağı bilgileri üyelerine ve ilgililere ulaştırmak”, “Birliğin amaçlarına uygun yayın yapmak veya yaptırmak, yayın ve içtihatları derleyerek üyelerin yararına sunmak”, olan Birliğimize de bu konularda önemli görevler düşmektedir.
Bu bilinçle Türk sigorta piyasasını düzenleyen mevzuatın, AB tek sigorta piyasasını düzenleyen mevzuata benzer niteliklerde serbest ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması; sigorta şirketlerinde iç ve dış denetimin; sigorta şirketlerinin mali tablolarının, hesap planları ve istatistikî tablolarının Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak oluşturulması; sigorta şirketlerinin mali izleme ve raporlaması ile istatistik yöntemlerinin Avrupa Birliği’ne uyumlu hale getirilmesi; şirketlerimizin uluslararası muhasebe standartları, AB risk yönetimi teknikleri, solvency II, AB vergi düzenlemeleri gibi konulara uyum sağlaması, Birliğin öncelikli hedefleri haline gelmiştir.

Bu fikirden hareketle, Birliğimiz, “Sigorta Araştırmaları Dergisi”ni yayımlamaktadır. Dergimiz, yılda 2 defa yayımlanmakta olup, sigorta şirketlerinden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kurumlarına kadar toplumun sigorta ile ilgili tüm kesimlerine ulaştırılmaktadır.
Dergi, “Bilim Kurulu Onaylı Eserler” ve “Bilim Kurulu Onayına Sunulmayan Eserler” olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Derginin “Bilim Kurulu Onaylı Eserler” isimli ilk bölümünde, bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış ve Kurul’un incelemesi sonucu yayımlanmaya hak kazanmış, sigorta konusundaki araştırmalar yayınlanmaktadır. Derginin “Bilim Kurulu Onayına Sunulmayan Eserler” isimli ikinci bölümünde ise, akademisyenler, bürokratlar, sektör uzmanları, sigortacılık ve aktüerya öğrencilerinin, editör tarafından onaylanmış araştırma, inceleme, analiz ve çevirileri yer almaktadır.

Dergimizin sektörün tüm kesimlerine yararlı olmasını dilerim.
Doç.Dr.Suna OKSAY
TSRŞB Genel Sekreter YardımcısıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!