Sigorta Araştırmaları Dergisi Sayı 6


Sigorta Araştırmaları Dergisi Sayı 6

Yayın No : SAD-6

Yayın Tarihi : Aralık 2009

Sayfa Sayısı : 156

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük önemi olan sigortacılık sektörünün, rekabet seviyesinin artırılabilmesi için, gelişmiş ülkelerin ve ülkemizin sigorta sektörünü inceleyen ve Türk sigorta sektörünü gelişmiş ülkeler ile mukayese ederek, sektörün gelişimi için çözüm önerileri sunan araştırmaların yapılması büyük önem arz etmektedir.

 

Temel görevleri Türk sigorta sektörünün rekabet gücünün artırılması ve gelişiminin desteklenmesi amacıyla: “İstihdamın niteliğinin ve verimliliğinin arttırılması”, “Tüketicilere sigortanın öneminin anlatılması ve sigorta ürünlerinin tanıtılması yoluyla, toplumda sigorta bilincinin artırılması”, “Sektörel bilgilerin oluşturulması,erişilebilir ve paylaşılabilir hale getirilmesi”, “Sigorta sektörünün karlılığının arttırılması amacıyla hasarların azaltılması için tüketicilerin bilinçlendirilmesi” olan Enstitümüze de bu konularda önemli görevler düşmektedir.

Bu bilinçle nitelikli eğitim programlarının düzenlenmesi, sigorta sektörünün işe alımları ile terfilerinde belirleyici olacak bir sınav ve sertifika sistemi oluşturulması, araştırmalar ve yayınlar yapılması, konferanslar-seminerler düzenlenmesi, sigorta bilincini arttırıcı ve sigorta sektörünün hasarlarını azaltıcı projeler düzenlenmesi, Enstitümüzün öncelikli hedefleri haline gelmiştir.

Bu fikirden hareketle, Enstitümüz, “Sigorta Araştırmaları Dergisi”ni yayımlamakta olup, sigorta şirketlerinden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kurumlarına kadar toplumun sigorta ile ilgili tüm kesimlerine ulaştırmaktadır.

Dergi, “Bilim Kurulu Onaylı Eserler” ve “Bilim Kurulu Onayına Sunulmayan Eserler” olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Derginin “Bilim Kurulu Onaylı Eserler” isimli ilk bölümünde, bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış ve Kurulun incelemesi sonucu yayımlanmaya hak kazanmış, sigorta konusundaki araştırmalar yayınlanmaktadır. Derginin “Bilim Kurulu Onayına Sunulmayan Eserler” isimli ikinci bölümünde ise, akademisyenler, bürokratlar, sektör uzmanları, sigortacılık ve aktüerya öğrencilerinin, editör tarafından onaylanmış araştırma, inceleme, analiz ve çevirileri yer almaktadır.

Dergimizin sektöre ve akademisyenlere yararlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL
TSEV MüdürüPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!