Sigorta Sektöründe Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: Kurumlar ve Standartların Özetleri


Sigorta Sektöründe Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: Kurumlar ve Standartların Özetleri

Yayın No : TSEV-11

Yayın Tarihi : Aralık 2005

Sayfa Sayısı : 234

Fiyatı : 30 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Finansal piyasaların küreselleşmesi, çokuluslu şirketlerin ortaya çıkması ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının küresel piyasalardaki etkinliği ve rekabetinin yanı sıra, uluslararası alanda, muhasebe kayıtlarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak ortaya çıkan skandallarla birlikte, şirketlerin mali yapısına ilişkin açık, doğru, anlaşılabilir, tarafsız ve yorumlanabilir finansal raporlar, çok önemli hale gelmiştir.
Türkiye’de de, bu uluslararası gelişmelerin yanı sıra, AB’ne giriş sürecinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum esasının gerekiyor olması nedeniyle, uluslararası muhasebe standartlarının benimsenmesi ilkesi kabul edilmiştir.

 

Birliğimiz, sigortacılık mesleğinin gelişmesi, yurtiçinde ve yurt dışında sigortacılığa ait gelişmelerin izlenmesi ve sigortacılığı ilgilendiren konularda Kamu İdaresine görüş bildirilmesi misyonundan hareketle, “Sigortacılık Muhasebe Sisteminin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyumu” isimli bir Proje başlatmıştır. Söz konusu Projeye teknik danışmanlık hizmeti vermesi için bir şirketle anlaşılmıştır.
Ağustos 2005 tarihinde başlayan ve Aralık 2005 tarihinde tamamlanan ve Birliğin finanse ettiği bu Proje, 2 aşamadan oluşmaktadır. Proje’nin ilk aşamasında;
Sigortacılıkla doğrudan (UFRS 4) veya dolaylı şekilde ilgili olan (29 adet) Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin mevcut çeviriler derlenmiş,
Türkçe çevirisi olmayan bir standardın (UFRS 4) çevirisi yapılmış ve bu konuda diğer kurumlar tarafından daha önce yayınlanmış ilgili standartlar tespit edilmiş,
Sigortacılıkla ilgili tüm standartların özet çevirileri yapılmış (Kitabın 5.bölümünde yer almaktadır),
Tüm bu dokümanlar değerlendirilerek, sigorta sektörüne uygun ve UFRS’ye uyumlu standartlar hazırlanması için, Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne sunulmak üzere görüş oluşturulmuştur.

Birliğimiz, sigortacılık muhasebe sisteminin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyumu amacıyla yürütülen Projenin ikinci aşamasında ise, görevleri arasında yer alan, “sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi amacına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunulması” ilkesinden hareketle, her bir standardın uygulanması ile ilgili olarak, sigorta şirketlerine yönelik eğitim programları da düzenleyecektir.

Bu projenin yanı sıra, Birliğimiz, Türk sigorta sektörünün gündeminde önemli bir yer tutan, SFRS’nin, UFRS’ye uyumlu olarak çıkarılması konusunun, sektör tarafından daha rahat takip edilebilmesi, özellikle, UFRS, UMS, SFRS, MUY ve TMS isimleriyle yayınlanan söz konusu standartların özelliklerinin anlaşılabilmesi ve standartlar konusunda yaşanan karışıklığın ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, “Sigorta Sektöründe Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: Kurumlar ve Standartların Özetleri” isimli bu kitabı hazırlamıştır.

Kitabımızda; finansal raporlara ilişkin tüm standartların tanımları, standartları oluşturan kurumlar ve oluşturulma süreçleri ile birlikte, sigortacılıkla ilgili olan UFRS’lerin özetleri de yer almaktadır.

Kitabımızın ilgilenen herkese faydalı olması dileriz.

Doç. Dr. Suna OKSAY
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Genel Sekreter YardımcısıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!